AĞUSTOS AYI  MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

0
386

Ağustos 2019 ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta başkanlığında meclis salonunda gerçekleşti. Meclis toplantısında 23 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

İznik Belediyesi Ağustos Ayı meclis toplantısı Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi Barcın Gençlik ve Kültür Merkezi’nde bulunan meclis salonunda gerçekleşti. Meclis Temmuz ayına ait meclis toplantısında alınan karar özetlerinin okundu olarak kabul edilmesi oybirliği ile karar verildi.

İlçenin Yeşil cami Mah.96 ada 12 parsel sayılı ve 9.019,00 m2 yüzölçümlü Belediyemiz adına kayıtlı  mezarlık olarak kullanılan taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bende gereğince bedelsiz olarak Bursa Büyükşehir Belediyesine devri görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. İlçenin Boyalıca  Yalı Mahallesinde bulunan ve Boyalıca Belediyesi tarafından 1997 yılında satışı yapılıp,bedeli alınmasına rağmen tapuda tescil işlemi gerçekleşmeyen 142 ada 33 parsel (eski parsel 4808) sayılı taşınmazın , tapuda işlem tesis edilmesi için oy birliği ile uygun görüldü. Tacir Mah. Köyiçi Mevkii 1302 ada 1 sayılı parselde kayıtlı 248,44 m2 arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde bulunan zemin kat kahvehanenin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 Maddesinin ( e ) bende gereğince 10 yıl süre ile kiraya verilmesi, ayrıca Candarlı Mah. Subatan Mevkii 782 ada 1 Sayılı parselde kayıtlı 1.592,00 m2 çayırlık  vasfındaki taşınmazın  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 Maddesinin ( e ) bende gereğince 10 yıl süre ile kiraya verilme hususu oybirliği ile kabul edildi.

İlçemiz Orhaniye ve Drazali Mahallelerine Jeolejik Etüd ve İmar planı yaptırılmasının görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. İlçemiz, Aydınlar, Bayındır, Çakırca, Candarlı,Çamdibi,Çamoluk, Çiçekli, Derbent, Dereköy, Elmalı, Gürmüzlü, Göllüce, Hacıosman, Hisardere, Hocaköy, İhsaniye, İnikli, Karatekin, Kaynarca, Kırıntı, Kutluca, Mahmudiye, Mecidiye, Mustafalı, Müşküle, Çampınar, Osmaniye, Ömerli, Sarağıl, Sansarak, Süleymaniye, Şerefiye, Tacir, Yenişerefiye, Yörükler, mahallelerinin kırsal yerleşim alanlarının düzenlenmesinin görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

Selçuk Mahallesinde surdışı imar planında sehven hata yapılan 174 ada ve 2 parselin imar plan değişikliğine ait imar komisyon raporu oybirliği ile kabul etti. Selçuk Mahallesinde surdışı imar planında sehven hata yapılan 174 ada ve 189  parselin imar plan değişikliğine ait imar komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi. Selçuk Mahallesinde surdışı imar planında sehven hata yapılan 339-340-341-342-423 adalarının  imar plan değişikliğine ait imar komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi. Yeşil cami Mahallesinde surdışı imar planında sehven hata yapılan 110 ada 35-36, 58-73-74-80-83-103 parsellerin   imar plan değişikliğine ait imar komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi. Yeşilcami Mahallesinde surdışı imar planında sehven hata yapılan 89 ada 126-127-128-129-130-131 parsellerin   imar plan değişikliğine ait imar komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi. İlçemiz Selçuk Mahallesi 174 ada 52 ve 53 parselin İmar Planı Değişikliğine ait komisyon raporu görüşülerek komisyon kararı oybirliği ile kabul görüldü. İlçemiz Mustafa Kemal Paşa Mah. 31 ada 4 parselin imar planı değişikliğine ait imar komisyon raporu görüşülerek komisyon kararı oy birliği ile kabul edildi. İlçemiz Selçuk Mah. 406 ada 1 parselin İmar planı değişikliğine ait imar komisyon raporunun kararı oybirliği kabul edildi.

İlçemiz Surdışı Kuzey Kesim İmar planına bitişik hisardere yolu etrafındaki mevcut yapıların oluşturduğu alana imar planı yapılması hususu komisyona oybirliği ile kabul edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünce İlçemiz Selçuk Mah. Hudutları dahilinde KM:6+583.00 – 8+112.05 arasında kalan kısımdaki kamulaştırma alanına ait imar plan değişikliği İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi. İlçemiz Selçuk Mahallesindeki isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili 18.07.2019 tarih ve D-739 sayılı dilekçe komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi. İlçemiz 1/1000 ölçekli surdışı imar planı revizyonu için verilen imar plan değişikliği dilekçelerinin  görüşülmesi İmar komisyonuna havalesi oy birliği kabul edildi. Ayrıca meclise verilen üç önergeden ikisi oy birliği ile kabul edilirken, diğer önerge ise oy çokluğu ile kabul edildi.

Eylül  2019 meclis toplantısının ise 3 Eylül 2019  Salı günü saat 16.00 da yapılması oy birliğiyle kararlaştırıldı.