İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
604

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 13.09.2019 Cuma günü saat 10:00’da yapılacak İhaleyle -3- yıl, Tacir Mahallesi Muhtarlık Binası 1. Kat Kahvehane ve  Candarlı Mahallesi; 782 ada 1 sayılı parselde kayıtlı 1.518,51 m² çayırlık -10- yıl süre ile kiraya verilecektir.

2- Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı E Blok No:1 adresinde kayıtlı işyeri, Hüseyin Oktay Sokak Belediye Hizmet Binası No:1 adresinde kayıtlı işyeri, Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası No:101/A adresinde kayıtlı iş yeri,

Elbeyli Mahallesi: Cumhuriyet Caddesi No:43 adresinde kayıtlı kahvehane,

Tacir Mahallesi: Muhtarlık Binası1.Kat Kahvehane,

Çamdibi Mahallesi: Pazar yeri 1 Nolu  iş yeri, Pazar yeri 2 Nolu işyeri, 1. Kat Kahvehane, 40 Tonluk Kantar,

Mahmudiye Mahallesi; 32 sayılı parselde kayıtlı 6.000,00 m² tarla, 1733 sayılı parselde kayıtlı 10.000,00 m²  tarla,

İnikli Mahallesi; 661 ada 30 sayılı parselde kayıtlı 2.831,70 m² bahçe,

Elmalı Mahallesi; 863 ada 1 sayılı parselde kayıtlı 24.107,79 m² tarla,

Candarlı Mahallesi; 782 ada 1 sayılı parselde kayıtlı 1.518,51 m² çayırlık, 

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi BARÇIN Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı E Blok No:1 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Hüseyin Oktay Sokak Belediye Hizmet Binası No:1 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 1.600,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 1.907,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası No:101/A adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 2.240,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 2.669,00 TL’dir.

Elbeyli Mahallesi; Cumhuriyet Caddesi No:43 adresinde kayıtlı kahvehanenin yıllık muhammen bedeli 650,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 775,00 TL’dir.

Tacir Mahallesi; Muhtarlık Binası 1. Kat Kahvehanenin 10 yıllık muhammen bedeli 255.000,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 7.650,00 TL’dir.

Çamdibi Mahallesi: Pazar yeri 1 Nolu  iş yerinin aylık muhammen bedeli 175,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 209,00 TL’dir. Pazar yeri 2 Nolu  iş yerinin aylık muhammen bedeli 175,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 209,00 TL’dir. 1. kat kahvehanenin aylık muhammen bedeli 175,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 209,00 TL’dir. 40 tonluk kantarın aylık muhammen bedeli 190,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 226,00 TL’dir.

Mahmudiye Mahallesi; 32 sayılı parselde kayıtlı 6.000,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 1.150,00 TL olup, %3 geçici teminatı 114,00 TL’dir. 1733 sayılı parselde kayıtlı 10.000,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 1.750,00 TL olup, %3 geçici teminatı 174,00 TL’dir.   

İnikli Mahallesi; 661 ada 30 sayılı parselde kayıtlı 2.831,70 m² bahçenin yıllık muhammen bedeli 5.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 497,00 TL’dir.

Elmalı Mahallesi; 863 ada 1 sayılı parselde kayıtlı 24.107,79 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 2.500,00TL olup, %3 geçici teminatı 248,00 TL’dir.

Candarlı Mahallesi; 782 ada 1 sayılı parselde kayıtlı 1.518,51 m² çayırlığın yıllık muhammen bedeli 900,00 TL olup, %3 geçici teminatı 431,00 TL’dir.

5- İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası, Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu, Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.