2015 Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

0
555

201520152015 Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

2015 Şubat ayı meclis toplantısı İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi’ndeki meclis toplantı salonunda İznik Belediye Başkanı Osman Sargın başkanlığında yapıldı. 2015 Şubat ayı meclis toplantısı 6 maddelik Meclis Gündemi ile bir araya gelirken, gündeme 3 ek gündem maddesi ilave edilerek 10 madde görüşüldü.

Toplantının ilk maddesi olan Ocak 2015 ayına ait meclis toplantısında alınan kararların özetleri okunarak oybirliği ile kabul edildi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince Belediye Başkan Yardımcısının ödeneği görüşülmesinin ardından yasaya uygun olarak Belediye Başkanı ödeneğinin 3/2 olarak ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

İznik Belediyesi Norm Kadroları görüşülerek oybirliği ile karara bağlanmasının ardından İlçemiz sınırları içerisinde bulunan merkez ve mahalleye dönüşen alanlarda İmar planları, İmar plan revizyonları, hali hazır harita revizyonları ve jeolojik- jeoteknik-jeofizik etüt programların hazırlanabilmesi için, Bursa Büyükşehir Belediyesinden ödenek istenmesi oybirliği ile kabul edildi.

İlçenin Sur İçi Koruma Amaçlı İmar Planı ve Güney Kesim İmar Planı ile Kuzey Kesim İmar Planlarının Genel Revizyonu ile ilgili yapılan çalışmalar görüşülmesinin ardından okunan imar plan değişikliği talep dilekçeleri İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi. İçkili yerlerin tespiti ile ilgili komisyona havale edilen talepler görüşülmüş olup, içkili yer bölgesinde bulunmaması nedeni ile komisyon tarafında olumsuz değerlendirildiği, komisyon kararı oybirliği kabul edildi.

13-16 Mart 2015 tarihleri arasında yapılması planlanan Uluslararası İznik Turizm Paneli için Belediye meclisince karar alınması ve Amerika’dan Panele konuşmacı olarak panelistlerin yol ve konaklama ücretlerin karşılanması hususu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi (BUSKİ) tarafında Elbeyli mahallesinde Belediyemize ait 2240 nolu parselde yenilenmesi gereken elektromotopomp gurubu için gerekli olan emme havuzu ve vana odası yapılması amacıyla, söz konusu parselin güneyinden 60 m2’lik miktarın BUSKİ Genel Müdürlüğüne 5 yıllığına tahsisi oybirliği ile kabul edildi.

Mart 2015 Meclis toplantısının 3 Mart 2015 tarihinde saat; 15.00’te yapılması oybirliği ile kabul edilmesinin ardından toplantı sona erdi. Toplantı sonrasında Belediye Başkanı Osman Sargın Belediye Meclis Üyelerine İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Osman Sargın ” Arkadaşlar bu gün almış olduğumuz kararlar ilçemize hayırlara vesile olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

TUER Planlama yöneticisi ve şehir planlamacısı Raşit Tuna Sur İçi Koruma Amaçlı İmar Planı ve Güney Kesim İmar Planı ile Kuzey Kesim İmar Planlarının Genel Revizyonu hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Ardından 18-19 Nisan 2015 tarihinde yapılacak olan Uluslararası İznik Ultra Maratonu hakkında Ultra Maraton Koordinatörü Caner Odabaşoğlu yarışma detayı hakkında bilgiler verdi.

Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

2015 Şubat ayı meclis toplantısı İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi’ndeki meclis toplantı salonunda İznik Belediye Başkanı Osman Sargın başkanlığında yapıldı. 2015 Şubat ayı meclis toplantısı 6 maddelik Meclis Gündemi ile bir araya gelirken, gündeme 3 ek gündem maddesi ilave edilerek 10 madde görüşüldü.

Toplantının ilk maddesi olan Ocak 2015 ayına ait meclis toplantısında alınan kararların özetleri okunarak oybirliği ile kabul edildi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince Belediye Başkan Yardımcısının ödeneği görüşülmesinin ardından yasaya uygun olarak Belediye Başkanı ödeneğinin 3/2 olarak ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

İznik Belediyesi Norm Kadroları görüşülerek oybirliği ile karara bağlanmasının ardından İlçemiz sınırları içerisinde bulunan merkez ve mahalleye dönüşen alanlarda İmar planları, İmar plan revizyonları, hali hazır harita revizyonları ve jeolojik- jeoteknik-jeofizik etüt programların hazırlanabilmesi için, Bursa Büyükşehir Belediyesinden ödenek istenmesi oybirliği ile kabul edildi.

İlçenin Sur İçi Koruma Amaçlı İmar Planı ve Güney Kesim İmar Planı ile Kuzey Kesim İmar Planlarının Genel Revizyonu ile ilgili yapılan çalışmalar görüşülmesinin ardından okunan imar plan değişikliği talep dilekçeleri İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi. İçkili yerlerin tespiti ile ilgili komisyona havale edilen talepler görüşülmüş olup, içkili yer bölgesinde bulunmaması nedeni ile komisyon tarafında olumsuz değerlendirildiği, komisyon kararı oybirliği kabul edildi.

13-16 Mart 2015 tarihleri arasında yapılması planlanan Uluslararası İznik Turizm Paneli için Belediye meclisince karar alınması ve Amerika’dan Panele konuşmacı olarak panelistlerin yol ve konaklama ücretlerin karşılanması hususu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi (BUSKİ) tarafında Elbeyli mahallesinde Belediyemize ait 2240 nolu parselde yenilenmesi gereken elektromotopomp gurubu için gerekli olan emme havuzu ve vana odası yapılması amacıyla, söz konusu parselin güneyinden 60 m2’lik miktarın BUSKİ Genel Müdürlüğüne 5 yıllığına tahsisi oybirliği ile kabul edildi.

Mart 2015 Meclis toplantısının 3 Mart 2015 tarihinde saat; 15.00’te yapılması oybirliği ile kabul edilmesinin ardından toplantı sona erdi. Toplantı sonrasında Belediye Başkanı Osman Sargın Belediye Meclis Üyelerine İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Osman Sargın ” Arkadaşlar bu gün almış olduğumuz kararlar ilçemize hayırlara vesile olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

TUER Planlama yöneticisi ve şehir planlamacısı Raşit Tuna Sur İçi Koruma Amaçlı İmar Planı ve Güney Kesim İmar Planı ile Kuzey Kesim İmar Planlarının Genel Revizyonu hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Ardından 18-19 Nisan 2015 tarihinde yapılacak olan Uluslararası İznik Ultra Maratonu hakkında Ultra Maraton Koordinatörü Caner Odabaşoğlu yarışma detayı hakkında bilgiler verdi.

Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

2015 Şubat ayı meclis toplantısı İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi’ndeki meclis toplantı salonunda İznik Belediye Başkanı Osman Sargın başkanlığında yapıldı. 2015 Şubat ayı meclis toplantısı 6 maddelik Meclis Gündemi ile bir araya gelirken, gündeme 3 ek gündem maddesi ilave edilerek 10 madde görüşüldü.

Toplantının ilk maddesi olan Ocak 2015 ayına ait meclis toplantısında alınan kararların özetleri okunarak oybirliği ile kabul edildi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince Belediye Başkan Yardımcısının ödeneği görüşülmesinin ardından yasaya uygun olarak Belediye Başkanı ödeneğinin 3/2 olarak ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

İznik Belediyesi Norm Kadroları görüşülerek oybirliği ile karara bağlanmasının ardından İlçemiz sınırları içerisinde bulunan merkez ve mahalleye dönüşen alanlarda İmar planları, İmar plan revizyonları, hali hazır harita revizyonları ve jeolojik- jeoteknik-jeofizik etüt programların hazırlanabilmesi için, Bursa Büyükşehir Belediyesinden ödenek istenmesi oybirliği ile kabul edildi.

İlçenin Sur İçi Koruma Amaçlı İmar Planı ve Güney Kesim İmar Planı ile Kuzey Kesim İmar Planlarının Genel Revizyonu ile ilgili yapılan çalışmalar görüşülmesinin ardından okunan imar plan değişikliği talep dilekçeleri İmar Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi. İçkili yerlerin tespiti ile ilgili komisyona havale edilen talepler görüşülmüş olup, içkili yer bölgesinde bulunmaması nedeni ile komisyon tarafında olumsuz değerlendirildiği, komisyon kararı oybirliği kabul edildi.

13-16 Mart 2015 tarihleri arasında yapılması planlanan Uluslararası İznik Turizm Paneli için Belediye meclisince karar alınması ve Amerika’dan Panele konuşmacı olarak panelistlerin yol ve konaklama ücretlerin karşılanması hususu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi (BUSKİ) tarafında Elbeyli mahallesinde Belediyemize ait 2240 nolu parselde yenilenmesi gereken elektromotopomp gurubu için gerekli olan emme havuzu ve vana odası yapılması amacıyla, söz konusu parselin güneyinden 60 m2’lik miktarın BUSKİ Genel Müdürlüğüne 5 yıllığına tahsisi oybirliği ile kabul edildi.

Mart 2015 Meclis toplantısının 3 Mart 2015 tarihinde saat; 15.00’te yapılması oybirliği ile kabul edilmesinin ardından toplantı sona erdi. Toplantı sonrasında Belediye Başkanı Osman Sargın Belediye Meclis Üyelerine İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Osman Sargın ” Arkadaşlar bu gün almış olduğumuz kararlar ilçemize hayırlara vesile olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

TUER Planlama yöneticisi ve şehir planlamacısı Raşit Tuna Sur İçi Koruma Amaçlı İmar Planı ve Güney Kesim İmar Planı ile Kuzey Kesim İmar Planlarının Genel Revizyonu hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Ardından 18-19 Nisan 2015 tarihinde yapılacak olan Uluslararası İznik Ultra Maratonu hakkında Ultra Maraton Koordinatörü Caner Odabaşoğlu yarışma detayı hakkında bilgiler verdi.