UNESCO YOLUNDA İZNİK SEMPOZYUMU BAŞLADI

0
856

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen “Unesco Dünya Mirası Olma Yolunda İznik Sempozyumu ” başladı.

Yerli ve yabancı 45 akedemisyen ve yüzlerce katılımcının katılımıyla 3 gün süresince 8 oturumdan oluşacak sempozyum ilk olarak İznik Belediye Başkanı Osman Sargın’ın açılış konuşmaları ile başladı.

Unesco Dünya Mirası Olma Yolunda İznik Sempozyum’un açılış konuşmasında konuşan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın “ Saygıdeğer misafirlerimiz, sevgili katılımcılar Unesco Dünya Mirası Olma Yolunda İznik Sempozyum’una hepiniz hoşgeldiniz şerefler getirdiniz. İznik Bitinyanın altın şehri, Roma ve Bizans’ın kültür şehri,Selçuklu’nun ilk Türk Yurdu, Osmanlı’nın Alimler Şehri. Böylesine öneml bir kentte,Çini diyarında böylesine önemli bir organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe’ye ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sempozyumumuzunda İznik’in geleceğine yön vereceğinden dolayı önemi bizler için çok büyük. Sempozyumun hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tekrar emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür ediyorum” dedi.

İlçe Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan konuşmasında “Saygıdeğer bilim insanları, değerli katılımcılar, öncelikle bende İznik Kaymakamlığımız ve ilçemiz adına bu son derece anlamlı etkinlik vesilesi ile ilçemize teşrifleriniz için teşekkür ediyor, hoşgeldiniz diyorum.Değerli katılımcılar malumunuz olduğu üzere Unesco 1972 yılından itibaren Dünya da insanlığın ortak mirası olarak bilinen ve kabul edilen varlıkları korumak, tanıtmak, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan eserlere dikkat çekmek suretiyle o eserlerin gelecek nesillere aktarılması gayesiyle Birleşmiş Milletler bünyesinde bir çalışma başlatmış. Ve bu çalışma ile 1000’in üzerinde eser insanlığa kazandırılmıştır” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdulkadir Karlık ise konuşmasında “Bursamızı Türkiye ve Dünya da marka şehir haline getiren Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep Altepe adına hepinisi saygı ve sevgiyle selamlıyor, hoşgelidiniz diyorum.Son derece değerli akademisyen hocalarımız, yurtdışından gelen uzmanlarımız, yerli uzmanlarımız 3 gün boyunca İznik için katkı koyacaklar.Ben sempozyumun dünya mirasına, Bursamıza ve İznik’imize hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Sempozyumun ilk günkü açılışına Bursa Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdulkadir Karlık, İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Siyasi Parti Temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları Necati Tosun ve Mehmet Hıştıroğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Aziz Elbas, çok sayıda akademisyen, Kamu Kurum ve Kuruluşların Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda da İznikli katıldı.

İlk gün oturumlarında 1.Oturum Prof. Dr. Urs Peschlow başkanlığında yapılırken, “İznik’te Arkeoloji, Sanat ve Mimari Miras,Geçmişe Bakış ve Geleceğin İnşası konuları masaya yatırılacak.

İkinci oturumun başkanlığını ise Prof. Dr. Mustafa Şahin, ilk günün son oturumu olan Üçüncü oturumun başkanlığını ise Yrd. Doç.Dr. Asst. Prof. Ferhan K. Mollaoğlu yapacak.

İkinci günde ilk oturum Tarih ve Kültür; Geriye Kalanlar başlığı ile yapılacak. Oturum Başkanlığını ise Yrd. Doç. Dr./Assoc. Prof. Suna Çağatay yapacak. İkinci oturum başkanlığını Yrd. Doç. Dr./Assist Prof. Kutlu Akalın ve Üçüncü oturum başkanlığını Dünya Mirası İznik; İmkanlar,Sorunlar ve Çözümler başlığı ile Doç. Dr./Assoc. Prof. Murat Taş yapacak.

Sempozyumun son günü ise iki oturumdan ve İznik Gezisinden oluşacak.İlk oturumun başkanlığını İznik’te Doğal Miras başlığı ile Yrd. Doç. Dr./Assist Prof. Nurhayat Dalkıran yapacak.Son günün ikinci oturumu ise Yrd. Doç. Dr. /Assist Prof. Şahin Kılıç başkanlığında Sivil Toplum ve Deneyimler başlığı altında yapılacak.

Katılımcılar son gün oturumlarından sonra İznik Gezisi yapacak ve sempozyum sonlanacak.

3 Günlük Program ve Katılımcıların ise isimleri şöyle;

ULUSLARARASI SEMPOZYUM

INTERNATIONAL SYMPOSIUM

UNESCO Dünya Mirası Olma Yolunda İznik/Nicaea

02-04 Ekim 2015, İznik / Bursa /Türkiye

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Iznik / Nicaea on Its Way to Become UNESCO World Heritage Site

02-04 October 2015, Iznik/Nicaea, Bursa/Turkey

Organized by Bursa Metropolitan Municipality

PROGRAM / PROGRAMME

02 EKİM / OCTOBER 2015 CUMA / FRIDAY

08.00-09.00 Sempozyum Kayıt İşlemleri /

Symposium Registration

09.15-10.00 SEMPOZYUM AÇILIŞ KONUŞMALARI

SYMPOSIUM OPENING AND OFFICIAL REMARKS

Sempozyum Açılış Konuşması / Opening Speech:

Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu (Bursa Alan Başkanı / The Site Manager of Bursa Site Management Unit)

10.00-10.15 Kahve Arası / Coffee Break

I. OTURUM / SESSION I

İZNİK’TE ARKEOLOJİ, SANAT VE MİMARİ MİRAS:

GEÇMİŞE BAKIŞ, BUGÜNÜN FIRSATLARI, GELECEĞİN İNŞASI

ARCHEOLOGY, ART AND ARCHITECTURAL HERITAGE IN IZNIK: A GLANCE AT THE PAST, TODAY’S OPPORTUNITIES

AND BUILDING THE FUTURE

Oturum Başkanı / Moderator

Prof. Dr. Urs Peschlow

10:15-10:35 Prof. Dr. Mustafa Şahin: İznikYüzeyAraştırmaları / Surveys in Iznik

10:35-10:55 Prof. Dr. Christof Berns: İznik’inSütunları:

Bir Kentin Çok Katmanlı Tarihine Bakış

Columns of Iznik: A Glance at a Multilayered History of a City

10.55-11.15 Doç. Dr. / Assoc Prof. Haluk Çetinkaya, Bizans Döneminin İlginç bir İnşaat Biçimi: Gizli Tuğla Tekniğiveİznik’teki Uygulamaları

A Curious Construction Method of the Byzantine Era: The Hidden Brick Technique and Its Practice in Iznik

11.15-11.35 Ali Altın, Mezar YapılarıIşığında Hellenistik Dönemde İznik

Nicaea During the Hellenistic Period in the Light of Grave Monuments

11.35-12.05 Dr. Barbora Weissova, Results of the Pilot Project Identifying Archaeological Monuments in the Hinterland of Nicaea İznik Hinterlandı Arkeolojik Anıtlarını Tespite Yönelik Pilot Projenin Sonuçları

12.05-12.25 Prof. Dr. Yacine Nicolas Benjelloun, The North Anatolian Fault in the Region of Iznik (Turkey): Geomorphological Evolution and Archeoseismicity

İznik Bölgesinde Kuzey Anadolu Fayı: Jeomorfolojik ve Arkeosismik Gelişim

II. OTURUM / SESSION II

Oturum Başkanı / Moderator

Prof. Dr. Mustafa Şahin

13.30-13.50 Prof. Dr. Em.UrsPeschlow, Nikaia Archaeology of the Roman and Byzantine Periods, and its Future

Roma ve Bizans Dönemi İznik Arkeolojsi ve Geleceği

13.50-14.10 Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof. Melda Ermiş, İznik’in Yakın Çevresiyle İlgili Yeni Araştırmalar

Recent Studies on Iznik’s Vicinity

14.10-14.30 Yrd. Doç. Dr. /Asst. Prof. Belgin Demirsar Arlı, Geçmişten Günümüze Buluntular Eşliğinde İznik Kazıları

Excavations of Iznik Accompanied with the Findings from Past to Present

14.30-14.50 Dr. SerkanGündüz, Yrd. Doç. Dr. Oktay Dumankaya İznik Limanı

Port of Nicaea

14.50-15.10 Yrd. Doç. Dr. /Asst. Prof. Ayşin Özügül- Okutman Belgin Aksoy, Antik Çağ’dan Anıtsal Bir Mirası GeleceğeAktarmak: Nikaia Tiyatrosu ve Sorunları

Preserving a Monumental Heritage of Antiquity for Future: Theatre of Nicaea and Its Problems

15.10-15.30 Yrd. Doç. Dr. /Asst. Prof. Güven Gümgüm, Nikaia’da (İlbeyli-İznik) bulunan O belisk Anıtının Mimari Analizi

Architectural Analysis of Monumental Obelisk Found in Nicaea (Ilbeyli-Iznik)

15.30-15.50 Kahve Arası / Coffee Break

III. OTURUM / SESSION III

Oturum Başkanı / Moderator

Yrd. Doç.Dr. /Asst. Prof. Ferhan K. Mollaoğlu

15.50-16.10 Prof. Dr. İlhan Erdem, Ortaçağın Sonlarında

İznik ve Selçuklular

Iznik and Seljuks at the End of the Medieval Period

16.10-16.30 Raif Kaplanoğlu, Seyahatnamelerde İznik

Iznik in Travelogues

16.30-16.50 Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof. Doğan Yavaş,

Osmanlı Döneminde İznik Şehrindeki İmar Faaliyetleri

Public Improvements in Iznik During the Ottoman Period

16.50-17.10 Yrd. Doç. Dr. /Asst. Prof. Ahmet Vefa Çobanoğlu-Öğr. Gör. Dr. / Dr. Ayşe Çobanoğlu,

Şeyh Kutbüddin Camii, Türbesi ve Haziresi

The Mosque of ŞeyhKutbüddin, Its Shrine and Burial Chamber

17.10-17.30 Doç. Dr. Bülent Nuri Kılavuz, İznik’te Orhangazi Külliyesi Orhan Ghazi Kulliye in İznik

17.30-17.50 Dr. İsmail Naci Zeyrek, İznik’teRomaniot Yahudiliğin İzleri: Böcek Ayazma

Traces of Roman Jewry in Iznik: Böcek Ayazma

03 EKİM / OCTOBER 2015 CUMARTESİ / SATURDAY

TARİH VE KÜLTÜR: GERİYE KALANLAR

HISTORY AND CULTURE: WHAT IS LEFT

I. OTURUM / SESSION I

Oturum Başkanı / Moderator

Yrd. Doç. Dr./Assoc. Prof. Suna Çağaptay

09.15-09.45 Prof. Dr. Clive Foss, Nicaea and Nicomedia, Looking Back to the Beginning and Continuing to or through the Ottomans

Nicaea ve Nicomedia, Başlangıca Bakmak ve Osmanlı’yaya da Osmanlı’yla DevamEtmek

09.45-10.05 Dr. Craig Caldwell, Nicaea amid Civil Wars in Late Antiquity

Geç Antik Çağın İç Savaşları Arasında Nicaea

10.05-10.25 Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof. Kutlu Akalın,

An Instant Depicting the Combination of the Imperial Cult and the Christian Doctrine at Nicaea

İznik’te İmparatorluk Kültürü ve Hristiyanlık Öğretisinin Birleşimine Dair bir Enstantane

10.25-10.45 Prof. Dr. Paul Magdalino, At the Heart of Byzantium: Nicaea in the Empire, 717-1204

Bizans’ın Kalbinde: Nicaea ve İmparatorluk, 717-1204

10.45-11.00 Kahve Arası / Coffee Break

11.00-11.20 Dr. Tia Kolbaba, Pro-and anti-Latin Writings in the Context of the Nicene Empire

Nicaea İmparatorluğu Bağlamında Latin Yanlısı ve Karşıtı Yazın

11.20-11.40 Matthew Kinloch, The Nikaian Narrative: Rethinking the Historiography of the Thirteenth Century ‘Byzantine World

Nicaea Anlatısı: On Üçüncü Yüzyıl ‘Bizans Dünyası’ Üzerine Yeniden Düşünmek

11.40-12.00 Yrd. Doç. Dr./ Asst. Prof. Nilgün Elam, Bizans Dönemi’nde Nikaia: Kent Tarihine Sigillografik Katkılar

Nicaea under Byzantium: Sigillographic Contributions to the History of the City

II. OTURUM / SESSION II

Oturum Başkanı / Moderator

Yrd. Doç. Dr./Assist Prof. Kutlu Akalın

13.00-13.20 Dr. Livia Bevilacqua, Antiquity Revived in Byzantine Nicaea: The City Walls and Their Figural Decoration in the 13th Century

Bizans Nicaea’sında Antikitenin Dirilişi:13.Yüzyıl Kent Surları ve Surların Figüratif Dekorasyonu

13.20-13.40 Dr. Ivana Jevtic, Role of Nicaea and Constantinople in the Development of Byzantine Art during the 13th Century

13. Yüzyılda Bizans Sanatının Gelişiminde Nicaea ve Konstantinopolis’in Rolü

13.40-14.00 Ayşe Dalyancı Berns, Kentin Zengin Tarihine Işık Tutan Bir Anıt: İznik Şehir Surları

A Monument Shedding Light on the Rich History of the City:

The City Walls of Iznik

14.00-14.10 Kahve Arası / Coffee Break

14.10-14.30 Yrd. Doç. Dr./Asst. Prof. Suna Çağaptay, Impressions of Laskarid Landscapes: Environment, Architecture and The Social Good

Lascaris Dönemi Çevre Düzenlemelerinden İzlenimler:

Çevre, Mimari ve Toplumsal Fayda

14.30-14.50 Dr. Marisa Tinelli, Iznik Pottery in Europe and Mediterranean Area

Avrupa ve Akdeniz Bölgesinde İznik Çömlekçiliği

14.50-15.10 Dr. Federica Broilo, Interpretation, Adoption and Diffusion of Iznik Style Outside the Boundaries of the Ottoman Empire. Italy and Central Europe (17th -18th centuries)

İznik Stilinin Osmanlı İmparatorluğu Sınırları Dışında Yorumlanması, Benimsenmesive Yayılması. İtalya ve Orta Avrupa (17 ve 18. yüzyıllar)

15.10-15.20 Kahve Arası / Coffee Break

III. OTURUM / SESSION III

OturumBaşkanı / Moderator

Doç. Dr./Assoc. Prof. Murat Taş

DÜNYA MİRASI İZNİK: İMKÂNLAR, SORUNLAR, ÇÖZÜMLER

IZNIK AS WORLD HERITAGE: OPPORTUNITIES, PROBLEMS, SOLUTIONS

15.20-15.40 Dr. Şule KılıçYıldız – İpekÖzbek, Nomination of İznik for UNESCO World Heritage List: The Process of Nomination, Opportunities, and Difficulties

İznik’in UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Adaylığı: Adaylık Süreci, Fırsatlar ve Zorluklar

15.40-16.00 Prof. Dr. FüsunAlioğlu, İznik’teki Tarihsel Miras ve Sürdürülmesi İçin Temelİlkeler

Historical Heritage in Iznik and Basic Principles for Maintaining It

16.00-16.20 Dr. Mimar İbrahim Yılmaz İznik’te İnikli Köyü Ölçeğinde Yakın Dönem Yöresel Türk Mimarisi

Recent Local Turkish Architecture at the Inikli Village Scale in Nicea

16.20-16.40 Prof Dr. Halid Tadmori, Cultural Heritage and Sustainable Tourism: Conservation of World Heritage Cities Byblos and Iznik

Kültür Mirası ve SürdürülebilirTurizm: Dünya Mirası Kentler Byblos ve İznik’in Muhafazası

16.40-16.50 Kahve Arası / Coffee Break

16.50-17.10 Prof. Dr. Daniele Manacorda, Rome: A Great Archaeological Heritage in the Heart of a Modern City

Roma: Modern Bir Kentin Kalbinde Büyük Bir Arkeolojik Miras

17.10-17.30 Prof. Dr. Alessandro Ippoliti, Conservative Principles and Operational Guidelines in Architectural Restoration

Mimari Restorasyonda Koruma İlkeleri ve Çalışma Esasları

17.30-17.50 Doç. Dr./Assoc. Prof. Yonca Kösebay Erkan,

Values of Cultural Landscape: İznik (Nicaea) in the Historic Sources Kültürel Çevrenin Değerleri: Tarihi Kaynaklarda: İznik (Nicaea)

04 EKİM / OCTOBER 2015 PAZAR / SUNDAY

I. OTURUM / SESSION I

OturumBaşkanı / Moderator

Yrd. Doç. Dr./Assist Prof. Nurhayat Dalkıran

İZNİK’TE DOĞAL MİRAS

NATURAL HERITAGE IN IZNIK

09.05- 09.25 Prof. Dr. Hayri Duman, İznik Gölü Sulak Alan Alt Havzasının Flora ve Vejetasyonu: Nadir-Endemik BitkiTürleri ve Habitatları

Flora and Vegetation of Lake Iznik Wetland Subbasin: Rare-Endemic Plant Species and Their Habitat

09.25-09.45 Prof. Dr. ZaferAyaş, Karasal Fauna Bileşenleri ve Faunayı Etkileyen Çevresel Etkiler

Components of Terrestrial Fauna and Environmental Factors Influencing the Fauna

09.45-10.05 S. Cevher Özeren, İznik Gölü Havzası Balık Faunası The Fish Fauna of Iznik Lake

II. OTURUM / SESSION II

SİVİL TOPLUM VE DENEYİMLER

CIVIL SOCIETY AND EXPERIENCES

Oturum Başkanı / Moderator

Yrd. Doç. Dr. /Assist Prof. Şahin Kılıç

10.05-10.20 Nihat Tınık

Bursa Rehberler Odası / Bursa Tourist Guide Chamber

İznik’in İnanç Turizmindeki Önemi

The Importance of Religious Tourism in Iznik/Nicaea

10.20-10.35 Havva Candar

Kent Konseyi Başkanı / Head of the City Council

10.35-11.00 Ercüment Yılmaz

(BBB. Bursa Metropolitan Municipality)

İznik Gölü Çevresinde Alternatif Turizm Rotaları

Alternative Tourism Routes Around Lake Iznik

11.00-11.15 Mehmet Hasan Bozkurt

İznik Arkeoloji Müzesi Müdür V. / Iznik Archaeological Museum

11.15-11.30 Prof. Dr. Işıl Akbaygil

İznik Vakfı / İznik Foundation

11.30-12.30 Sempozyum Sonuç Değerlendirmeleri : Symposium Concluding Remarks: Moderator: Kutlu Akalın

LUNCH AND IZNIK TOUR


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here