Toplantı Tarihi : 09.10.2018
Toplantı Dönemi : EKİM
Birleşim Sayısı : 2
Oturum Sayısı : 1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  Osman SARGIN

BULUNANLAR :Aza: SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER,  ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MÜCEHER EGEMEN, MUSTAFA ERSÖZ 

Karar Tarihi: 09.10.2018
Karar Sayısı: 122

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (f) bendi ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre   Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2019 Yılı Hizmet Mukabili Ücret Tarifeleri ile ilgili Plan Ve Bütçe Komisyonu raporunun Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde,  Plan Ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne ve  vergi, ücret, harç tarifelerinin  listede görüldüğü şekilde 2019 Yılında uygulanmasına mevcudun  oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

BELEDİYE HİZMET MUKABİLİ ÜCRET TARİFELERİ :
2019 YILI
BELEDİYE HOPERLÖRÜ İLE YAPILAN İLANLAR:
30 Kelimeye kadar olan ilanlardan 80,00
30 Kelimeden sonrası ilanların her kelimesinden 4,00
Dernek Teşekkülleri ve partilerin açık hava toplantıları için kurulan tesisatlardan saat başına 40,00
Her türlü dernek ve teşekküllerinin kongre  ilanları için 40,00
Resmi Kurum ve Kuruluşların özel ilanlarından 40,00
MUAYENE VE TAHLİL ÜCRETİ :
Belediyenin lüzum görmesi  üzerine veya şahısların talebi  üzerine yaptırılacak tahlillerden tahlil ücretlerine belediye masrafı olarak 121,00
HAL GELİRLERİ
Hal içinde satılan mallardan %l komisyon tahsil edilir.
Hal dışında satış yapılan malların tespitinde % 25 cezalı rusum alınır.
YOL TAHRİP ÜCRETİ
 Su almak için veya herhangi bir sebeple asfalt yol tahrip edildiği taktirde Beher m2 si için 308,00
Yolun parke taş olması halinde beher m2 si için 187,00
Beton Yol Tahrip Ücreti 242,00
LİKİT GAZ DEPO ÜCRETİ
Büyük tüpler ile sanayi ve küçük tüplerin  depo olarak kullanılan belediyemize ait deponun aylık kira ücreti 440,00
BELEDİYE OTOGARINA SEBZE VE MEYVE HALİNE KAMYON GARAJINA GİREN ARAÇLARIN GÜNLÜK ÜCRET TARİFESİ:
Hale ürettiği malı nakliyeciye vermeye gelen araçlardan ücret alınmayacak ancak çıkarken nakliyeci makbuzu  ibraz edecek.
Hale ürettiği malı tüccarlara satmaya gelen araçlardan giriş ücreti 8,50
Halden nakliyesi yapılan küçük kaplardan kap başına 1,00
Halde nakliyesi yapılan büyük kaplardan kap başına 0,50
Zeytin Haline zeytinini satmaya gelen üreticinin her türlü aracından hale giriş ücreti olarak 10,00
Ayrıca  5 seleye kadar ücretsiz.5 seleden sonra her sele için 20,00
4 tekerlekli aracının çıkışından 20,00
6 tekerlekli aracının çıkışından 25,00
8 tekerlekli aracının çıkışından 40,00
Zeytin Halinde Baskülde tartılan selelerden ücret alınmaz.
Zeytin halindeki kiracıların  araçlarından ücret alınmaz
Zeytin halinde kiracı olmayıp  dışarıdan gelip zeytin alan esnafın ;
4 tekerlekli aracının çıkışından 30,00
6 tekerlekli aracının çıkışından 40,00
8 tekerlekli aracının çıkışından 50,00
İÇ SU ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNİN 15. MADDESİ GEREĞİNCE  TEKNELERDEN ALINACAK ÇALIŞMA RUHSATI ÜCRETİ
İç Su Aracı Yeterlilik Belgesi (Ehliyet) 176,00
İç Su Aracı Devir Ücreti 72,00
60 TONLUK KANTAR TARTI ÜCRETİ
İLÇE MERKEZİNDE BULUNANLARDAN
4 Tekerlekli araçların tartılması 7,00
6 Tekerlekli araçların tartılması 8,00
8 ve üzeri tekerlekli araçların tartılması 11,00
ELBEYLİ MAHALLESİNDEKİ HALDE
Araç Giriş Çıkış Ücretleri 10,00
BOYALICA MAHALLESİNDEKİ PAZARYERİNDEKİ KANTAR
Kantar Tartım ücreti 3,00
KAPALI SOSYAL TESİS KULLANIM  ÜCRETİ
Düğünlere Gece ve Gündüz  Kiralanması  Halinde 880,00
Düğünlere Yalnız Gece veya Gündüz  Kiralanması Halinde 605,00
Toplantılara Kiralanması Halinde 363,00
İZZET PEŞTE SU SPORLARI VE KAMP EĞİTİM MERKEZİ SOSYAL TESİS KULLANIM ÜCRETİ
Düğün , Sünnet ve benzeri eğlencelere kiralama ücreti
Hafta sonu  Gündüz  Saat :08.00- 18:00 arası  Kiralanması   halinde 1.100,00
Hafta sonu   Gece  Saat :18.00-01.00 arası   Kiralanması halinde 1.100,00
Hafta sonu Gündüz Saat 08.00’ dan Gece Saat : 01.00 arası kiralanması halinde 1.760,00
Hafta arası Gündüz saat :08.00-18.00 arası kiralanması halinde 880,00
Hafta arası  Gece  Saat :18.00-01.00 arası   Kiralanması halinde 880,00
Hafta arası Gündüz Saat 08.00’dan Gece Saat:01.00 arası kiralanması halinde 1.210,00
Söz konusu tesisin misafirhanesinde 1 günlük konaklama ücreti 0,00
Sporcu 22,00
Görevli Kamu Personeli 33,00
Misafir 39,00
GÖL SAHİLİ PİKNİK ALANLARINDA BULUNAN MASA VE BARBEKÜLER  :
Piknik  masası kullanım ücreti Adedi 6,00
Barbekü  kullanım ücreti Adedi 6,00
Otopark Ücreti 6,00
ARŞİVDEN EVRAK ÇIKARMA
Proje mükelleflerine 22,00
Yapı Denetim Firmaları 33,00
Eksperler için 88,00
Yapı ruhsatı,yapı kullanma izin belgesi, imar durumlarının aslı gibidir onaylı belgesinin istenmesi halinde 17,00
Proje ozaliti için 44,00
BELEDİYEMİZ İŞ MAKİNALARININ KİRA ÜCRETİ
Kepçenin 1 Saatlik çalışması için  KDV hariç 150,00
Çim Biçme makinasının 1 saatlik çalışma ücreti 60,00
OTOBÜS VE MİNİBÜS KİRALAMA GELİRİ
Otobüs Tahsisi Halinde Cemiyet ve Düğünler İçin Km Başına 3,00
Minibüs Tahsisi Halinde Cemiyet ve Düğünler İçin Km Başına 2,00
KAYIT VE SURET ÜCRETİ
Fotokopi Çekim Ücreti 1,00
Emlak Vergisi Beyanı ve Mal Beyanı Tasdik Ücreti 30,00
Herhangi bir iş için Belediyemizden kayıt ve suret çıkarmak isteyenlere sayfa başına 25,00
KOMPRESÖR GELİRİ
Belediyemiz Kompresörü ile belediye sınırları içersinde 1 saatlik çalışma ücreti (1 Adamlı) Belediye Başkanının oluru ile 33,00
ULAŞIM ÜCRETLERİ (Bölgelere Ruhsat vermek ve İnşaat yeri tespiti için)
İznik içindeki Meskenlere Ulaşım için 33,00
Ticari Bölgelere Ulaşım için 66,00
Mahhalleye Dönüşen Köyler için 77,00
FEN ELEMANLARI (MÜTEAHHİTLER VE SÜRVEYANLAR): KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ
Müteahhitlerin kayıt belgesi ücreti (yenileme) 165,00
Müteahhitlerin kayıt belgesi ücreti (yeni kayıt) 440,00
Sürveyanların kayıt belgesi ücreti (yenileme) 165,00
Sürveyanların kayıt belgesi ücreti (yeni kayıt) 385,00
Mühendis ve Mimarların Kayıt  Belgesi Ücreti 495,00
Mühendis ve Mimarların Kayıt Yenileme Belgesi Ücreti 165,00
TEKNİK ELEMAN ÜCRETLERİ:
Meskenler için daire başına 55,00
Sanayi için fabrika başına 220,00
KOT ALIM ÜCRETİ:
Bir bina için (kırmızı kot tetkik ve tasdik ücreti) 143,00
Bir bina için (4 noktaya kadar tetkik ve tasdik ücreti) 143,00
4 noktadan sonra ilave her nokta için 39,00
EKSPERTİZ RAPORU TASDİK ÜCRETİ:
Ekspertiz raporu dosya inceleme ücreti olarak 83,00
RÖLEVE PROJE TASDİK ÜCRETİ:
Mahallinde tetkik,işletme ruhsat ve benz.işlerden bağımsız bölüm baş.alınacak ücret 165,00
MİMARİ PROJE KONTROL ÜCRETİ:
Mimari proje kontrol ücreti kat başına 80,00
YAPI TESPİT ÜCRETİ:
Parselde bir bina için 220,00
İlave bir blok bina için 165,00
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÜCRETİ:
0-1.000 m2 için 561,00
1.000  m2’ den sonrası 561,00
TASDİK ÜCRETİ:
Belediye sınırları dahilinde olduğuna dair UEDAŞ’ tan elektrik alma beyanında kontrol ücreti 143,00
Geçiş yolu izin belgesi düzenlenecek tesisten alınacak ücret 3.410,00
Asansör İşletme Ruhsatı Kontrol ücreti 220,00
PARK VE BAHÇELERDE YAPILAN HASAR DEĞERLERİ:
Belediyemize ait yeşil alanlardaki ağaç ve çimlerin hasara uğratılması halinde hasara uğratıldığı tarihteki bilir kişiye göre hesaplandıktan sonra ödeme yaptırılmasına.
YER TAHSİS ÜCRETİ:
Esnaflarımızdan yer tahsis keşif ücreti ve tretuvar işgali halinde aylık m2 170,00
PAFTA VE KROKİ ÜCRETİ:
Mahalle krokileri için pafta başına 77,00
NUMARATAJ GELİRİ:
Kapı numarası bedeli 14,00
BİLBOARD İLAN TARİFESİ:
İlçenin muhtelif yerlerine konulacak ayaklı bilboard ilanının;
Aylık kirası (m2 başına) 80,00
Yön tabelalarının aylık kirası (+ İlan ve Reklam ücreti alınmasına) 20,00
SU BASMA ÜCRETİ:
Mesken kanalizasyonuna su basma ücreti (1 tankeri) 70,00
Ticarethane kanalizasyonuna su basma ücreti (1 tankeri) 70,00
İnşaatlara ve diğer yerlere su basma ücreti (1 tankeri) 70,00
Şehir dışı (mücavir alan içinde) su basma ücreti (1 tankeri) 100,00
BELEDİYE  ARACI MERDİVEN İLE YAPILAN HİZMETLER   
                          İÇİN ALINACAK ÜCRETLER:
A- Bez afiş asma ve sökme ücreti (1 adet) 50,00
B- Vatandaşa kapı açmak için (1 adet) 44,00
C- Bina cephe boyamak için saati 66,00
Not: Bu hizmetler belediye sınırları dahilinde geçerlidir. Belediye sınırları haricinde 5 Km. kadar % 100, daha uzak yerlere % 300 zamlı olarak uygulanır. Ayrıca Belediye Başkanının oluru alınacaktır.
PAZARYERİ DEVİR ÜCRETİ:
İlçemizde kurulan Kapalı Pazar yerlerinde Tam Adanın  başka esnafa devir etmesi halinde Ada Başına(18m2) 10.000,00
İlçemizde kurulan Kapalı Pazar yerlerinde Tam Adanın  başka esnafa devir etmesi halinde Ada Başına(9m2) 5.000,00
İlçemizde kurulan Kapalı Pazar yerlerinde Tam Adanın  başka esnafa devir etmesi halinde Ada Başına(4,5m2) 2.500,00
İlçemizde Çarşaba günleri Mahalle ve Sokaklarda kurulan açık pazaryerlerinin devir ücreti 0,00
Afyon Sultan Sk 500,00
Alaattin Mısri Sokak 500,00
M.Doğan Sk 500,00
Mevlana Sk 500,00
H.Oktay Sk 500,00
Derman Sk. 500,00
Eşrefoğlu Sk (Halıcılar) 500,00
Meydan Sk 500,00
Akçeşme Sk 500,00
Köylü Pazarı (Kapalı Pazaryeri) 500,00
Konak Meydanı Sk 500,00
M.Davarcı Sk. 500,00
Peynirve Kurucular Pazarı 500,00
Mevlana Sk (Köylü Pazarı Girişi) 500,00
İlçemiz Pazar yerinde bulunan yer sahiplerinin eş ve çocuklarına devir talebinde bulunması halinde ve yine hak sahibinin vefatı halinde yasal mirasçılarına intikali durumunda devir ücreti alınmaz.
İlçemizde kurulan ve kurulacak olan Semt Pazarlarında Pazar Tezgahı yerleri hiçbir surette bölünerek Devir ve İntikal yapılmaz.
EĞLENCE YERİ ÜCRETİ:
Kapalı Sebze ve Meyve  pazarında yapılacak olan cemiyet ve eğlencelerde
(düğün, nişan v.b. cemiyetler için) yer ücreti alınmasına. 385,00
İşyerlerinde mesul müdür Belgesi Ücreti 495,00
Canlı yayın yapım izin belgesi 495,00
Mesafe Ölçüm Raporu Hazırlanması Ücreti 605,00
 
İMAR DURUMU ÜCRETİ:
İmar  durumu belgesi  Ücreti için m2
0-1.000 m2 için 1,125
1,001-10.000m2 için 1,00
10.000m2 den sonra 0,50
İnşaat için yer işgal ücreti 1 günlük m2 ücreti (GenişlikxBoyxGün olacak şekilde) 4,00
634 Sayılı Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifa Hakkı Kanununa göre tamamlanmamış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli alanları üzerinden de o gayri menkulun maliki ve ortak malikleri bağımsız mülkiyet hakları kurulabileceğinden dolayı yapılmakta olan ve ileride yapılacak olan bir yapının yukarıdaki niteliklerdeki bölümleri üzerinden yapı  tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetince esas olmak üzere irtifa hakları     kurulabileceğinden dolayı bu işler için Belediyemizce tasdik edilecek Plan, Proje, Kroki v.b. Bağımsız bölümlerde m2 için 0,66
OZALİT PROJE TARAMA İŞİ
Proje Başına 110,00
HALLERDE BULUNAN DÜKKANLARIN DEVİR ÜCRETLERİ
İznik Halinde Bulunan Dükkanların Devir Ücreti 35.000,00
Elbeyli Halinde Bulunan Dükkanların Devir Ücreti 35.000,00
 Not: 2019 Mali Yılı Bütçesinde yukarıdaki Gelir Tarifeleri uygulanacaktır.
Tarifemizde olmayan, sonradan tahsili gereken gelirlere Bursa Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi uygulanır.
İş bu 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi günün ekonomik şartları ve İlçemiz halkının alım gücü dikkate alınarak düzenlenmiştir.

İmar İşleri Müdürlüğünden İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Evraklar

* Ruhsat Başvuru dilekçesi
* İmar Durum Belgesi
* Tapu Senet Sureti
* Çap Sureti
* Yola Terk var ise Terkli Tapu Senedi
* Aplikasyon Krokisi
* 5 Adet Mimarı Proje ( T.M.M.O. Vize Alınacak )
* 5 Adet Betonarme Projesi ( T.M.M.O. Vizesi Alınacak )
* 5 Adet Elektrik projesi ( T.M.M.O. Vizesi Alınacak )
* 5 Adet Makine Tesisat Projesi ( T.M.M.O. Vizesi Alınacak)
* Mal Sahibi Taahütnamesi ( Noterden )
* T.U.S Tahattünamesi ( Noterden )
* Sürveyan Taahütnamesi ( Noterden )
* Har.Müh.Aplikasyon Tahahütnamesi ( Noterden)
* T.U.S Büro Tescil Belgesi ** Mimar Büro Tescil Belgesi
* Zemin Etüd Raporu ( T.M.M.O. Vize Alınacak )

10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına” ilişkin yönetmeliğe göre ilçemiz dahilinde, Sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması işlemlerini,
394 sayılı Hafta Tatili Kanunu gereğince,
Hafta Tatili izninden muaf olmayan işyerlerine
Pazar ve resmi tatil günleri çalışma izni,
Gıda sicil sertifikası verilmesi işlemlerini kapsar.
Gayri Sıhhi Müessese Müracaatı için istenen Şirket Müracaatı için
a- Ticaret Sicil Gazetesi
b- İmza Sirküleri
c- Ticaret Odası Kaydı
d- Vergi Levhası
e- Kira Kontratı
f- İşyerine ait Tapu
g- İskan Raporu
h- Ustalık Belgesi
ı- Kat Maliklerinden Muafakatname (Oy Çokluğu) Şahıs Müracaatı İçin
a- Esnaf Sicil Kaydı ve Oda Kaydı veya Ticaret Odası Kaydı
b- Vergi Levhası
c- Kira Kontratı
d- İşyerine Ait Tapu
e- İskan Raporu
f- Ustalık Belgesi
g- Kat Maliklerinden Muafakatname (Oy Çokluğu) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Müracaatı Şirket Müracaatı için;
a- Ticaret Sicil Gazetesi
b- İmza Sirküleri
c- Ticaret Odası Kaydı
d- Vergi Levhası
e- Kira Kontratı
f- İşyerine ait Tapu
g- İskan Raporu
h- Ustalık Belgesi
ı- Kat Maliklerinden Muafakatname (Oy Çokluğu) Şahıs Müracaatı İçin
a- Esnaf Sicil Kaydı ve Oda Kaydı veya Ticaret Odası Kaydı
b- Vergi Levhası
c- Kira Kontratı
d- İşyerine Ait Tapu
e- İskan Raporu
f- Kat Maliklerinden Muafakatname (Oy Çokluğu Gıda Sicil Başvurusu İçin İstenen Evraklar;
1- Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi
2- Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi
3- İmza sirküleri
4- Gayrisıhhi müessese ruhsatı fotokopisi
5- Kapasite raporu
6- Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, söz konusu işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair alacağı belge ( meslek odası olmayanlardan istenmeyecek)

İş yerlerinin sınıflandırılması için komisyonca yapılacak kontroller neticesinde uygunluk formunun Encümene sunulmasıyla iş yerlerinin sınıflandırılması yapılmaktadır..
Şahıslara ve resmi daireler şehir için ve şehirler arası mutaf vasıta ücretlerinin verilmesi. Resmi dairelere İhale Kanunu gereğince piyasa araştırması yapılarak gerekli malzemelerin fiyatları hakkında rayiçlerin verilmesi.

Evlilik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1- Çiftlerden 3’er adet vesikalık fotoğraf. Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir. Fotokopi
resimler geçersizdir.
2- Evlenecek kişilerden birinin, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde İznik ilçesi sınırları içinde
kaydının bulunması gerekmektedir.
3- Nüfus cüzdanlarının resimli asılları ve fotokopileri. Sürücü belgesi geçerli değildir.
4- Evlilik Sağlık Raporları. (Aile Hekimliklerine başvurulacaktır)
Not: Boşanıp tekrar evlilik yapanlar için nüfus Cüzdanlarının medeni hal kısmı halen evli yazıyor ise nüfus cüzdanlarını değiştirmeleri gerekmektedir. Kadınlarda boşanma tarihinin aile kütüğüne işlenmesinden 300 gün sonra evlilik yapabilirler.
Ancak bu süreye aile mahkemesi kararı ile kaldırılırsa evlilik müracatı yapabilir.
17 yaşını doldurmuş kadın ve erkek anne baba muvafakatı ile evlenebilir. 16 yaşını doldurmuş olanlar ise mahkeme kararı ile evlenebilirler.

Zabıta : 
Şehir içinde ne polise ne de askere benzettiğimiz üniformalı insanlar görürüz. Pek de tanımadığımız bir teşkilatın özverili insanlarıdırlar. Bu teşkilatın görevleri:

a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;
1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.
18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

b) İmar ile ilgili görevleri;
1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.
3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

c) Sağlık ile ilgili görevleri;
1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.
2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.
4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.
8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.
11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.
c) Trafikle ilgili görevleri;
1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.
2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.
3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,
5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.
d) Yardım görevleri;
1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek. .