Toplantı Tarihi :02.01.2018
Toplantı Dönemi : OCAK
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı : 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan V. SÜLEYMAN CANDAR
BULUNANLAR :Aza:, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR: RAŞİT ALPTEKİN, YUSUF BİÇER, İSMAİL UĞUR

Karar Tarihi :02.01.2018

Karar Sayısı : 1

Aralık 2017 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri  okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 2

Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt  ve işlemlerinin denetimi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince oluşturulması  gereken Denetim Komisyonu için yapılan gizli oylamada 12 oy alan Yusuf BİÇER, 12 oy alan Öner ERİM, 12 oy alan İsmail PENCİK, 12 oy alan Dündar KOYUTÜRK,  12 oy alan Müceher EGEMEN    Denetim Komisyonu üyeliğine  seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 3

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisinin 2018 yılı l aylık tatil döneminin Ağustos ayı olarak belirlenmesine    mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 4

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince  oluşturulan Denetim Komisyonunun emrinde, gerek duyulması halinde kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilerden 1 kişinin 5 gün süre ile  görevlendirilmesine ve uzman kişiye ödenecek  1 günlük ücretin brüt 200-TL olarak belirlenmesine   mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 5

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince Belediye Meclis üyeleri ile İhtisas Komisyonu üyelerine verilecek   Huzur Hakkının brüt 97TL. olarak   belirlenmesine  mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 6

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince  ihtisas komisyonu raporlarının isteklilere verilmesinde alınacak ücretin 100TL olarak uygulanmasına  mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 7

5393 Sayılı Belediye Kanununda belirtilen,  hüküm  gereğince, Zabıta  personeline 2018 yılında verilecek maktu fazla çalışma ücretinin brüt 350 TL  olarak ödenmesine mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 8

Belediyemizin hukuk işlerini yürütmek üzere  Avukat kadrosunda, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat olarak istihdam edilecek kişiye, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 4. fıkrası gereğince aylık net 1100.TL . sözleşme ücreti verilmesine ve yıl içerisinde meydana gelecek  memur maaş katsayısındaki değişiklik oranının yansıtılarak uygulanmasına mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 9

Belediyemizin Veterinerlik  işlerini yürütmek üzere  Veteriner kadrosunda, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner olarak istihdam edilecek kişiye, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 4. fıkrası gereğince aylık net 800.TL . sözleşme ücreti verilmesine ve yıl içerisinde meydana gelecek  memur maaş katsayısındaki değişiklik oranının yansıtılarak uygulanmasına  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 10

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince  Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin tespiti için yapılan  müzakerede    Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin   brüt  5.859,16 TL olarak  uygulanması ve 2018 yılı içerisinde meydana gelecek memur maaş katsayısındaki değişiklik oranının aynen yansıtılarak uygulanması  teklifi  oylamaya sunularak  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 11

5393Sayılı Belediye Kanununun,6360 Sayılı kanunun 17.maddesi ile değişik, 14.maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince, İznikspor Kulübüne nakdi yardım yapılması talebinin   Plan Ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 12

İlçemizin Kuzey  ve Güney kesim 1/1000 Ölçekli İznik Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliği talep dilekçelerinin  İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 13

Şubat 2018 ayı meclis toplantısının 6 Şubat Salı günü saat:15.00’da  yapılmasına  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 14

İlçemiz Beyler, Mahmut Çelebi, Mustafa Kemal Paşa, Selçuk, Eşrefzade,Yeni, Yeşil Camii, Boyalıca, Elbeyli, Çiçekli ve Orhaniye Mahallelerinde bulunan aynı isimli sokak ve cadde isimlerinin Mekansal Adres Kayıt Sistemine entegrasyonunun doğru yapılabilmesi için Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik’in 11. maddesine göre mükerrer sokak isimlerinin değiştirilmesi gerekmekte olup,  önergenin İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 15

İlçemiz Beyler Mahallesi Konak Çarşısı D-E-F-G Blok üstleri 1. Katta bulunan 4 adet dükkanın 5 yıl süre ile kiraya çıkartılmasına ve iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine  Dündar KOYUTÜRK’ ün red oyuna karşılık mevcudun oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Katip                                                  Katip                                       Başkan V.
Öner ERİM                                     Necmettin ÇÖMEZ              Süleyman CANDAR

Karar Tarihi :06.02.2018
Karar Sayısı : 16
Ocak 2018 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 17
İlçemiz Mecidiye Mahallesi 481 parselde kayıtlı 8950 m2 tarlanın 10 yıl süre ile kiraya çıkartılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre Belediyemiz tarafından Mecidiye Mahallesi 481 parselde kayıtlı 8950 m2 tarlanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 18
İznik Elbeyli 1/1000 Uygulama Revizyon İmar planı için dilekçe veren D12 no.lu dilekçe sahibi Mehmet SÜMER, D29 nolu dilekçe sahibi Refik KIRLI’ya ait dilekçelerin İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 19
İznik Belediye Meclisi’nin 06.02.2018 günlü Şubat Ayı toplantısına ait gündemin 4. maddesini teşkil eden İmar Komisyonu Raporları okunarak yapılan müzakeresi sonunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporların aynen uygun olduğuna,mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 20
Mart 2018 ayı meclis toplantısının 6 Mart Salı günü saat:15.00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 21
İznik İlçesi M.K.Paşa Mahallesi 36 ada 225 parsel numaralı taşınmazda HFS Polimer Plastik Geri Dönüşüm Eğitim Kurumları İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından faaliyete geçirilmesi planlanan “Tehlikesiz atık, ambalaj atığı toplama ayırma ve geri kazanım tesisinin” ilçemizde faaliyete geçirilmesinin incelenmek üzere Çevre Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Katip           Katip                      Başkan
Öner ERİM   Necmettin ÇÖMEZ    Osman SARGIN

Toplantı Tarihi: 27.02.2018
Toplantı Dönemi: ŞUBAT
Birleşim Sayısı : OLAĞANÜSTÜ
Oturum Sayısı:1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  Osman SARGIN

BULUNANLAR :Aza: SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER,  ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN

BULUNMAYANLAR: DÜNDAR KOYUTÜRK, MERAL DÖNMEZ,

Karar Tarihi :27.02.2018

Karar Sayısı : 22

İznik Belediyesi Mehter Takımımız Almanya’da yapılacak olan  İnternational Musikparade Festivaline  davet  edildiğinden, Hizmet Pasaportu  düzenlenebilmesi için, karar ekinde isimleri ve T.C numaraları belirtilen toplam 43 kişiden oluşan İznik Belediyesi Mehter ekibinin ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun  masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere 15.03.2018-19.03.2018 tarihleri arasında  görevlendirilmesinin ve Hizmet Damgalı Pasaport alınmasının uygun olduğuna dair yapılan oylamada; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 23

Belediyemizin Nisan 2018 – Eylül 2019 tarihleri arasında yapılması planlanan “Temizlik İşleri Ve Diğer Hizmetlerde Kullanılmak üzere  Araç Kiralama Hizmeti Alımı” ihalesi; yıllara sari yapılması ile ilgili talebin  Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine  ve 06.03.2018 Salı  günü saat:15.00 da yapılacak olan  Mart ayı olağan meclis  toplantısında   görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Katip                Katip                           Başkan
Öner ERİM       Necmettin ÇÖMEZ      Osman SARGIN

Toplantı Tarihi : 06.03.2018
Toplantı Dönemi : MART
Birleşim Sayısı :1
Oturum Sayısı : 1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  Osman SARGIN

BULUNANLAR :Aza: RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER,  ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN

BULUNMAYANLAR: SÜLEYMAN CANDAR

Karar Tarihi :06.03.2018

Karar Sayısı : 24
Şubat  2018 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri  okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 25
Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşliğin şehirlerimiz arasında da sürdürülmesi amacıyla İznik Belediyesi ile  Santo Stefano Dı Camastra Belediyesinin  kardeş şehir olmasına ve şehirlerimiz arasında çok yönlü dostluk ilişkilerinin başlatılmasına  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 26
İlçenin M.K.Paşa Mahallesi 325 ada 8 parsel de bulunan Antigonia Cafe ’nin, İçkili Yer Bölgesi Kapsamına alınmamasına Raşit ALPTEKİN, Yusuf BİÇER ve Müceher EGEMEN’ in kabul oyuna karşılık, Süleyman CANDAR ve Dündar KOYUTÜRK’ün  red oylarıyla, oyçokluğu ile  karar verilmiştir.
Belediye Meclisince yapılan müzakerede,  İçkili Yer Tespit Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulüne CHP  üyelerinin red oyuna karşılık   AK Parti ve MHP üyelerinin  kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 27
Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından  Nisan 2018 – Eylül 2019 tarihleri arasında yapılması planlanan “Temizlik İşleri Ve Diğer Hizmetlerde Kullanılmak üzere  Araç Kiralama Hizmeti Alımı” işi  ile ilgili ihale yapılacağından, hazırlanacak ihalede Çöp Toplama Araçları, Çöp Nakil Kamyonu, Yol Süpürme Aracı, Geri Dönüşümlü Konteyner Yıkama Aracı, Mini Damperli Kamyon,Kontrol Aracı,Panelvan, Yemek Aracı, Çift Kabin Kamyonet, Sepetli BOM aracı ve Su Tankeri araçları kullanılacaktır. Araçlarla ilgili özellikler ve miktarları  karar ekinde sunulmuştur. Araçların çalıştırılmasıyla alakalı günlük puantaj kaydı tutularak her ayın son günü Temizlik İşleri Müdürlüğü yükleniciye teslim edecektir.Yıllara yaygın kiralama işinin  yapılması idare tarafından avantajlı görülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 67.maddesine göre  süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale edilmesine, komisyona katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
Belediye Meclisince yapılan müzakerede, Plan Bütçe  Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna,mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 28
Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve 21 sayılı karı ile Çevre  Komisyonuna havale edilen ve Çevre Komisyonunun  26.02.2018 tarihli ikinci toplantısında   İlçemiz MK.Paşa Mahallesi 36 ada 225 no.lu parselin bulunduğu sokakta yapılan incelemede, parsel İznik 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar planı içinde depolama  alanında kaldığı gözükmektedir. İznik İlçe Sağlık Müdürlüğünden görüş istendiği, MK.Paşa Mahallesi 36 ada 225 parselde kurulu HFS Polimer Plastik Geri Dönüşüm Eğitim Kurumları İh.San.ve Tic.Ltd.Şti. faaliyetleri ile ilgili olarak İl Mahalli Çevre Kurulunun 15.03.2016 tarih ve 74 sayılı kararının 7. maddesinde belirtilen “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, İlimizde tehlikesiz atık toplama-ayırma ,tehlikesiz atık geri kazanım ,ambalaj atığı toplama ayırma ve ambalaj atığı toplama geri kazanım faaliyetlerine ilişkin ,Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinde, ilgili ilçe belediyesinden faaliyet yerinin uygunluğuna dair görüş istenmesi, kararı gereği, faaliyette bulunulacak yerin ve yapılacak işlerin verilen taahhütler ve çevre kanunu hükümlerine göre yürütülmesinin  uygun olacağından talebin kabulüne  oy birliği ile  karar verilmiştir. Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür. Belediye Meclisince yapılan müzakerede,  İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna,mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 29
Belediyemiz İmar  Komisyonunun 05.02.2018 tarihli toplantısında, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan İlçemiz Beyler, Mahmut Çelebi, M.K.Paşa, Selçuk, Eşrefzade, Yeni, Yeşilcami, Boyalıca, Elbeyli, Çiçekli ve Orhaniye Mahallelerinde bulunan aynı isimli sokak ve cadde isimlerinin Mekansal Adres kayıt Sistemine entegrasyonunun doğru yapılabilmesi için Adres ve Numaralamaya ilişkin yönetmeliğin 11.maddesine göre mükerrer sokak ve caddelerin isimlerinin değiştirilmesi talebi ile ilgili komisyonumuza havale edilen dosyanın incelenmesi sonucunda; Numarataj Memurluğunca ekli listede belirlendiği gibi çalışmaları yapılan 43 adet sokak ve caddenin tespit edilen mükerrer isimlerinin komisyonumuzca incelenmesi sonucunda liste ekindeki düzenlenen isimlerin uygun olduğuna karar verilmiştir. Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür. Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna,mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi /No:06.03.2018/ 30
Adem DEMİRCAN’ın Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 25.12.2017 tarih ve D-1986 sayılı dilekçesi  okundu , mevcut durum İmar Komisyonunca değerlendirildi. Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.03.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi /No:06.03.2018/ 31
Selçuk YILDIZ’ ın 11.12.2017 tarihli dilekçesi okundu, mevcut durum değerlendirildi. Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.03.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi /No:06.03.2018/ 32
Deniz Barbaros CAN’ nın 11.12.2017 tarihli dilekçesi okundu, mevcut durum değerlendirildi.  Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.03.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi /No:06.03.2018/ 33
Adile SAVA ve Gülten BIYIK’ ın 11.12.2017 tarihli dilekçesi okundu, mevcut durum değerlendirildi.   Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.03.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi /No:06.03.2018/ 34
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 05.02.2018 tarihli dilekçesi okundu, mevcut durum değerlendirildi.   Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.03.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi /No:06.03.2018/ 34
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 05.02.2018 tarihli dilekçesi okundu, mevcut durum değerlendirildi. Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.03.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi /No:06.03.2018/ 34
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 05.02.2018 tarihli dilekçesi okundu, mevcut durum değerlendirildi.   Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.03.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi /No:06.03.2018/ 35
Mustafa Kemal YILMAZ’ ın 31.10.2017 tarihli dilekçesi okundu, mevcut durum değerlendirildi.
Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.03.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :36
Refik KIRLI’ nın 08.01.2018 tarihli  dilekçesi, talebin Elbeyli Mahallesi İmar planı revizyonunda görüşülmesine, İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir. Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür. Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.03.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Mehmet SÜMER’ in 04.01.2018 tarihli  dilekçesi, sözkonusu talebin Elbeyli Mahallesi İmar planı revizyonunda görüşülmesine   İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir. Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür. Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.03.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :37
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.03.2018 Tarihli müzekkeresi okundu. Gereği düşünüldü. İlçemizin Kuzey  ve Güney kesim 1/1000 Ölçekli İznik Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliği için dilekçe veren Mehmet EREN ve Hiss.,D-60 nolu dilekçe sahibi Fikret ASLAN, D-206 D-224 no.lu dilekçe sahibi İnanç ŞAHİN, D-255 no.lu dilekçe sahibi Murat KAHRAMAN, D-261  no.lu dilekçe sahibi Ömer YAVUZ, D-259 nolu dilekçe sahibi Zekeriya KARAAĞAÇ’a ait dilekçelerin İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :38
Nisan  2018 ayı meclis toplantısının 3 Nisan Salı günü saat:15.00’da  yapılmasına  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Katip               Katip                                     Başkan
Öner ERİM       Necmettin ÇÖMEZ                Osman SARGIN

Toplantı Tarihi: 03.04.2018
Toplantı Dönemi : NİSAN
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı :  1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan :  Osman SARGIN

BULUNANLAR :Aza: SÜLEYMAN CANDAR RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER,  ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MÜCEHER EGEMEN, MUSTAFA ERSÖZ 

Karar Tarihi :03.04.2018

Karar Sayısı :39
Mart 2018 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri  okunarak, oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :40
5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince hazırlanan 2017 yılı  Faaliyet Raporu okunarak müzakere edildikten sonra  yapılan oylamada, CHP ve İYİ Parti gruplarının red oylarına karşılık  Ak Parti ve MHP gruplarının  kabul oylarıyla  oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :41
5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince l yıllık  görev süresi dolan   2 Belediye Encümen üyesi seçimi için yapılan gizli oylamada  12 oy  alan Yusuf BİÇER ve  10 oy alan   İsmail PENCİK  oyçokluğu  ile Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.

Karar Sayısı :42
Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1 yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, Öner ERİM, Ahmet YILDIRIM, Raşit ALPTEKİN, Meral DÖNMEZ ve Müceher EGEMEN’den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :43
Belediye Başkanlığı İmar  Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1 yıl süre ile  belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, YUSUF BİÇER, RAŞİT ALPTEKİN, SÜLEYMAN CANDAR, İSKENDER ŞEN, VAHDETTİN KARAMAN’ dan oluşturulmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :44
Belediye Başkanlığı Çevre Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile  belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, AHMET YILDIRIM, İSMAİL PENCİK, NECMETTİN ÇÖMEZ, İSMAİL UĞUR, MÜCEHER EGEMEN’ den  oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :45
Belediye Başkanlığı Kültür Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile  belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, ÖNER ERİM, MEHMET HIŞTIROĞLU, AHMET YILDIRIM, MERAL DÖNMEZ, MÜCEHER EGEMEN’ den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :46
Belediye Başkanlığı Turizm  Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile  belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun YUSUF BİÇER ,ÖNER ERİM, NECMETTİN ÇÖMEZ, DÜNDAR KOYUTÜRK, MÜCEHER EGEMEN’ den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :47
Belediye Başkanlığı Ulaşım  Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile  belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun AHMET YILDIRIM,  SÜLEYMAN CANDAR, MEHMET HIŞTIROĞLU, DÜNDAR KOYUTÜRK, MÜCEHER EGEMEN’den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :48
Belediye Başkanlığı İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile  belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun  SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, YUSUF BİÇER, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK,’ den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :49
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince oluşturulacak olan Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonunun üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin  1 yıl süre  ile  belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, RAŞİT ALPTEKİN, İSMAİL PENCİK, MEHMET HIŞTIROĞLU, MERAL DÖNMEZ,MÜCEHER EGEMEN’ den oluşturulmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :50
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince oluşturulacak olan Tarım,  Hayvancılık Ve Orman Komisyonunun üye sayısının 3 kişiden oluşturularak görev süresinin  1 yıl süre  ile  belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, YUSUF BİÇER, AHMET YILDIRIM, İSMAİL UĞUR’dan oluşturulmasına  oybirliği ile karar verilmiştir

Karar Sayısı :51
Fevzi ÖZDEMİR  05.06.2017 tarihli  talebi ile ilgili  Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  03.04.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :5
İlçemiz 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar planı için dilekçe veren 754 sayı no.lu İl Sağlık Müdürlüğü, D.326 no.lu dilekçe sahibi Ali DURMUŞ, D.353 no.lu dilekçe sahibi Cemal SAVAŞ, D.365 no.lu dilekçe sahibi Serpil DALDABAN, D.370 no.lu dilekçe sahibi Kemal SAVAŞ, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş İznik İşletme Şefliğinin 03.04.2018 tarih ve 15328 sayılı dilekçeleri, İznik Elbeyli 1/1000 Uygulama Revizyon İmar planı için dilekçe veren D.357 no.lu dilekçe sahibi Fatma GÜNDÜZ’e ait dilekçelerin,İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :53
Mayıs 2018 ayı meclis toplantısının 8 Mayıs 2018 Salı günü saat:15.00’da  yapılmasına  mevcudun  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :54
Önergede, İznik Atatürkçü Düşünce Derneğinin belediyemize vermiş oldukları dilekçeye istinaden,  İlçenin Beyler Mahallesi Hüseyin OKTAY Sokak Hüseyin OKTAY  Çarşısı  No:9/7 adresindeki lokaline  alkol ruhsatı verilmesi müracaatının  İçkili Yer Tespit Komisyonunca değerlendirilmesi  talep edilmiştir. Talebin  incelenmek üzere İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :55
İlçenin M.K.Paşa ve Selçuk Mahalleleri Merkezi Sahil kesiminde yer alan (Kıran dere ile Darka Tatil Köyü arası) “ III. Derece Doğal Sit Alanı” olarak tescilli bulunan alan Bursa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün 27.02.2018 tarih ve 23 sayılı kararı ile sit alanı dışına çıkarıldığından plan değişikliğinin yapılması için önergenin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :56
Murat KAHRAMAN’ın 29.03.2018 tarihli   talebi ile ilgili  Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  03.04.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :57
İlçenin Mecidiye Mahallesi 481 parselde kayıtlı 8950 m2  tarla vasfındaki taşınmazın  30 yıl süre ile kiralanması ve 30 yıl süreli daimi süreli müstakil hak niteliğinde  üst hakkı kurulması amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre Belediyemiz tarafından söz konusu  parselin 30 yıl süre ile kiralanması ve 30 yıl süreli daimi süreli müstakil hak niteliğinde  üst hakkı kurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :58
İznik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Çandarlı Hayrettin Paşa Türbesi restorasyon işinin yapılması ile ilgili olarak yüklenici firma olan USB Mimarlık İnş.Tur. San ve Dış Tic.Ltd.Şti ile davalı olunmuş ve bu işle ilgili dava dosyası Birlik Meclis Kararıyla İznik Belediyemize devredilmiş olduğundan, İznik Asliye Hukuk Mahkemesi’ nin 2013/228 Esas ve 2018/19 Karar sayılı ilamının Bakırköy 12. İcra Müdürlüğü2018/3641 Esas Sayılı dosyası ile İcraya konulmasının ardından, mahkeme ilamın konu ödemenin İstinaf sonucuna kadar İcra ve İflas kanununun 33.  Maddesi uyarınca ödenmemesi (Tehir-i İcra) amacıyla kanunen Teminat Mektubu sunulması gerektiğinden, ilgili icra müdürlüğü olan Bakırköy 12. İcra Müdürlüğü 2018/3641 esas sayılı dosyasına sunulmak üzere 230.000,00TL Kesin ve Süresiz Teminat Mektubu alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 Karar Sayısı :59
Bakırköy 12. İcra Müdürlüğünün 2018/3641 Esas Sayılı dosya borcunun Teminatı için Bakırköy 12. İcra Müdürlüğüne KESİN ve SÜRESİZ Teminat mektubu verilmek üzere İller Bankası A.Ş.den 230.000,00(İKİYÜZOTUZBİN) TL Gayri Nakdi Kredi kullanılmasına, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Osman SARGIN’ nın  yetkilendirilmesine oybirliği ile  karar verilmiştir.

Katip                Katip                               Başkan
Öner ERİM       Necmettin ÇÖMEZ           Osman SARGIN