Toplantı Tarihi :02.01.2018
Toplantı Dönemi : OCAK
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı : 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan V. SÜLEYMAN CANDAR
BULUNANLAR :Aza:, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR: RAŞİT ALPTEKİN, YUSUF BİÇER, İSMAİL UĞUR

Karar Tarihi :02.01.2018

Karar Sayısı : 1

Aralık 2017 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri  okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 2

Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt  ve işlemlerinin denetimi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince oluşturulması  gereken Denetim Komisyonu için yapılan gizli oylamada 12 oy alan Yusuf BİÇER, 12 oy alan Öner ERİM, 12 oy alan İsmail PENCİK, 12 oy alan Dündar KOYUTÜRK,  12 oy alan Müceher EGEMEN    Denetim Komisyonu üyeliğine  seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 3

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisinin 2018 yılı l aylık tatil döneminin Ağustos ayı olarak belirlenmesine    mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 4

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince  oluşturulan Denetim Komisyonunun emrinde, gerek duyulması halinde kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilerden 1 kişinin 5 gün süre ile  görevlendirilmesine ve uzman kişiye ödenecek  1 günlük ücretin brüt 200-TL olarak belirlenmesine   mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 5

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince Belediye Meclis üyeleri ile İhtisas Komisyonu üyelerine verilecek   Huzur Hakkının brüt 97TL. olarak   belirlenmesine  mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 6

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince  ihtisas komisyonu raporlarının isteklilere verilmesinde alınacak ücretin 100TL olarak uygulanmasına  mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 7

5393 Sayılı Belediye Kanununda belirtilen,  hüküm  gereğince, Zabıta  personeline 2018 yılında verilecek maktu fazla çalışma ücretinin brüt 350 TL  olarak ödenmesine mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 8

Belediyemizin hukuk işlerini yürütmek üzere  Avukat kadrosunda, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat olarak istihdam edilecek kişiye, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 4. fıkrası gereğince aylık net 1100.TL . sözleşme ücreti verilmesine ve yıl içerisinde meydana gelecek  memur maaş katsayısındaki değişiklik oranının yansıtılarak uygulanmasına mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 9

Belediyemizin Veterinerlik  işlerini yürütmek üzere  Veteriner kadrosunda, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner olarak istihdam edilecek kişiye, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 4. fıkrası gereğince aylık net 800.TL . sözleşme ücreti verilmesine ve yıl içerisinde meydana gelecek  memur maaş katsayısındaki değişiklik oranının yansıtılarak uygulanmasına  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 10

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince  Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin tespiti için yapılan  müzakerede    Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin   brüt  5.859,16 TL olarak  uygulanması ve 2018 yılı içerisinde meydana gelecek memur maaş katsayısındaki değişiklik oranının aynen yansıtılarak uygulanması  teklifi  oylamaya sunularak  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 11

5393Sayılı Belediye Kanununun,6360 Sayılı kanunun 17.maddesi ile değişik, 14.maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince, İznikspor Kulübüne nakdi yardım yapılması talebinin   Plan Ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 12

İlçemizin Kuzey  ve Güney kesim 1/1000 Ölçekli İznik Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliği talep dilekçelerinin  İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 13

Şubat 2018 ayı meclis toplantısının 6 Şubat Salı günü saat:15.00’da  yapılmasına  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 14

İlçemiz Beyler, Mahmut Çelebi, Mustafa Kemal Paşa, Selçuk, Eşrefzade,Yeni, Yeşil Camii, Boyalıca, Elbeyli, Çiçekli ve Orhaniye Mahallelerinde bulunan aynı isimli sokak ve cadde isimlerinin Mekansal Adres Kayıt Sistemine entegrasyonunun doğru yapılabilmesi için Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik’in 11. maddesine göre mükerrer sokak isimlerinin değiştirilmesi gerekmekte olup,  önergenin İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 15

İlçemiz Beyler Mahallesi Konak Çarşısı D-E-F-G Blok üstleri 1. Katta bulunan 4 adet dükkanın 5 yıl süre ile kiraya çıkartılmasına ve iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine  Dündar KOYUTÜRK’ ün red oyuna karşılık mevcudun oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Katip                                                  Katip                                       Başkan V.
Öner ERİM                                     Necmettin ÇÖMEZ              Süleyman CANDAR

Karar Tarihi :06.02.2018
Karar Sayısı : 16
Ocak 2018 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 17
İlçemiz Mecidiye Mahallesi 481 parselde kayıtlı 8950 m2 tarlanın 10 yıl süre ile kiraya çıkartılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre Belediyemiz tarafından Mecidiye Mahallesi 481 parselde kayıtlı 8950 m2 tarlanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 18
İznik Elbeyli 1/1000 Uygulama Revizyon İmar planı için dilekçe veren D12 no.lu dilekçe sahibi Mehmet SÜMER, D29 nolu dilekçe sahibi Refik KIRLI’ya ait dilekçelerin İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 19
İznik Belediye Meclisi’nin 06.02.2018 günlü Şubat Ayı toplantısına ait gündemin 4. maddesini teşkil eden İmar Komisyonu Raporları okunarak yapılan müzakeresi sonunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporların aynen uygun olduğuna,mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 20
Mart 2018 ayı meclis toplantısının 6 Mart Salı günü saat:15.00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 21
İznik İlçesi M.K.Paşa Mahallesi 36 ada 225 parsel numaralı taşınmazda HFS Polimer Plastik Geri Dönüşüm Eğitim Kurumları İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından faaliyete geçirilmesi planlanan “Tehlikesiz atık, ambalaj atığı toplama ayırma ve geri kazanım tesisinin” ilçemizde faaliyete geçirilmesinin incelenmek üzere Çevre Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Katip           Katip                      Başkan
Öner ERİM   Necmettin ÇÖMEZ    Osman SARGIN

Toplantı Tarihi: 27.02.2018
Toplantı Dönemi: ŞUBAT
Birleşim Sayısı : OLAĞANÜSTÜ
Oturum Sayısı:1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  Osman SARGIN

BULUNANLAR :Aza: SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER,  ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN

BULUNMAYANLAR: DÜNDAR KOYUTÜRK, MERAL DÖNMEZ,

Karar Tarihi :27.02.2018

Karar Sayısı : 22

İznik Belediyesi Mehter Takımımız Almanya’da yapılacak olan  İnternational Musikparade Festivaline  davet  edildiğinden, Hizmet Pasaportu  düzenlenebilmesi için, karar ekinde isimleri ve T.C numaraları belirtilen toplam 43 kişiden oluşan İznik Belediyesi Mehter ekibinin ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU’nun  masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere 15.03.2018-19.03.2018 tarihleri arasında  görevlendirilmesinin ve Hizmet Damgalı Pasaport alınmasının uygun olduğuna dair yapılan oylamada; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 23

Belediyemizin Nisan 2018 – Eylül 2019 tarihleri arasında yapılması planlanan “Temizlik İşleri Ve Diğer Hizmetlerde Kullanılmak üzere  Araç Kiralama Hizmeti Alımı” ihalesi; yıllara sari yapılması ile ilgili talebin  Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine  ve 06.03.2018 Salı  günü saat:15.00 da yapılacak olan  Mart ayı olağan meclis  toplantısında   görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Katip                Katip                           Başkan
Öner ERİM       Necmettin ÇÖMEZ      Osman SARGIN

Toplantı Tarihi : 06.03.2018
Toplantı Dönemi : MART
Birleşim Sayısı :1
Oturum Sayısı : 1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  Osman SARGIN

BULUNANLAR :Aza: RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER,  ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN

BULUNMAYANLAR: SÜLEYMAN CANDAR

Karar Tarihi :06.03.2018

Karar Sayısı : 24
Şubat  2018 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri  okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 25
Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşliğin şehirlerimiz arasında da sürdürülmesi amacıyla İznik Belediyesi ile  Santo Stefano Dı Camastra Belediyesinin  kardeş şehir olmasına ve şehirlerimiz arasında çok yönlü dostluk ilişkilerinin başlatılmasına  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 26
İlçenin M.K.Paşa Mahallesi 325 ada 8 parsel de bulunan Antigonia Cafe ’nin, İçkili Yer Bölgesi Kapsamına alınmamasına Raşit ALPTEKİN, Yusuf BİÇER ve Müceher EGEMEN’ in kabul oyuna karşılık, Süleyman CANDAR ve Dündar KOYUTÜRK’ün  red oylarıyla, oyçokluğu ile  karar verilmiştir.
Belediye Meclisince yapılan müzakerede,  İçkili Yer Tespit Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulüne CHP  üyelerinin red oyuna karşılık   AK Parti ve MHP üyelerinin  kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 27
Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından  Nisan 2018 – Eylül 2019 tarihleri arasında yapılması planlanan “Temizlik İşleri Ve Diğer Hizmetlerde Kullanılmak üzere  Araç Kiralama Hizmeti Alımı” işi  ile ilgili ihale yapılacağından, hazırlanacak ihalede Çöp Toplama Araçları, Çöp Nakil Kamyonu, Yol Süpürme Aracı, Geri Dönüşümlü Konteyner Yıkama Aracı, Mini Damperli Kamyon,Kontrol Aracı,Panelvan, Yemek Aracı, Çift Kabin Kamyonet, Sepetli BOM aracı ve Su Tankeri araçları kullanılacaktır. Araçlarla ilgili özellikler ve miktarları  karar ekinde sunulmuştur. Araçların çalıştırılmasıyla alakalı günlük puantaj kaydı tutularak her ayın son günü Temizlik İşleri Müdürlüğü yükleniciye teslim edecektir.Yıllara yaygın kiralama işinin  yapılması idare tarafından avantajlı görülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 67.maddesine göre  süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale edilmesine, komisyona katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
Belediye Meclisince yapılan müzakerede, Plan Bütçe  Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna,mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 28
Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve 21 sayılı karı ile Çevre  Komisyonuna havale edilen ve Çevre Komisyonunun  26.02.2018 tarihli ikinci toplantısında   İlçemiz MK.Paşa Mahallesi 36 ada 225 no.lu parselin bulunduğu sokakta yapılan incelemede, parsel İznik 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar planı içinde depolama  alanında kaldığı gözükmektedir. İznik İlçe Sağlık Müdürlüğünden görüş istendiği, MK.Paşa Mahallesi 36 ada 225 parselde kurulu HFS Polimer Plastik Geri Dönüşüm Eğitim Kurumları İh.San.ve Tic.Ltd.Şti. faaliyetleri ile ilgili olarak İl Mahalli Çevre Kurulunun 15.03.2016 tarih ve 74 sayılı kararının 7. maddesinde belirtilen “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, İlimizde tehlikesiz atık toplama-ayırma ,tehlikesiz atık geri kazanım ,ambalaj atığı toplama ayırma ve ambalaj atığı toplama geri kazanım faaliyetlerine ilişkin ,Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinde, ilgili ilçe belediyesinden faaliyet yerinin uygunluğuna dair görüş istenmesi, kararı gereği, faaliyette bulunulacak yerin ve yapılacak işlerin verilen taahhütler ve çevre kanunu hükümlerine göre yürütülmesinin  uygun olacağından talebin kabulüne  oy birliği ile  karar verilmiştir. Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür. Belediye Meclisince yapılan müzakerede,  İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna,mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 29
Belediyemiz İmar  Komisyonunun 05.02.2018 tarihli toplantısında, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan İlçemiz Beyler, Mahmut Çelebi, M.K.Paşa, Selçuk, Eşrefzade, Yeni, Yeşilcami, Boyalıca, Elbeyli, Çiçekli ve Orhaniye Mahallelerinde bulunan aynı isimli sokak ve cadde isimlerinin Mekansal Adres kayıt Sistemine entegrasyonunun doğru yapılabilmesi için Adres ve Numaralamaya ilişkin yönetmeliğin 11.maddesine göre mükerrer sokak ve caddelerin isimlerinin değiştirilmesi talebi ile ilgili komisyonumuza havale edilen dosyanın incelenmesi sonucunda; Numarataj Memurluğunca ekli listede belirlendiği gibi çalışmaları yapılan 43 adet sokak ve caddenin tespit edilen mükerrer isimlerinin komisyonumuzca incelenmesi sonucunda liste ekindeki düzenlenen isimlerin uygun olduğuna karar verilmiştir. Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür. Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna,mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi /No:06.03.2018/ 30
Adem DEMİRCAN’ın Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 25.12.2017 tarih ve D-1986 sayılı dilekçesi  okundu , mevcut durum İmar Komisyonunca değerlendirildi. Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.03.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi /No:06.03.2018/ 31
Selçuk YILDIZ’ ın 11.12.2017 tarihli dilekçesi okundu, mevcut durum değerlendirildi. Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.03.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi /No:06.03.2018/ 32
Deniz Barbaros CAN’ nın 11.12.2017 tarihli dilekçesi okundu, mevcut durum değerlendirildi.  Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.03.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi /No:06.03.2018/ 33
Adile SAVA ve Gülten BIYIK’ ın 11.12.2017 tarihli dilekçesi okundu, mevcut durum değerlendirildi.   Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.03.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi /No:06.03.2018/ 34
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 05.02.2018 tarihli dilekçesi okundu, mevcut durum değerlendirildi.   Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.03.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi /No:06.03.2018/ 34
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 05.02.2018 tarihli dilekçesi okundu, mevcut durum değerlendirildi. Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.03.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi /No:06.03.2018/ 34
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 05.02.2018 tarihli dilekçesi okundu, mevcut durum değerlendirildi.   Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.03.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi /No:06.03.2018/ 35
Mustafa Kemal YILMAZ’ ın 31.10.2017 tarihli dilekçesi okundu, mevcut durum değerlendirildi.
Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.03.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :36
Refik KIRLI’ nın 08.01.2018 tarihli  dilekçesi, talebin Elbeyli Mahallesi İmar planı revizyonunda görüşülmesine, İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir. Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür. Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.03.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Mehmet SÜMER’ in 04.01.2018 tarihli  dilekçesi, sözkonusu talebin Elbeyli Mahallesi İmar planı revizyonunda görüşülmesine   İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir. Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür. Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.03.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :37
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.03.2018 Tarihli müzekkeresi okundu. Gereği düşünüldü. İlçemizin Kuzey  ve Güney kesim 1/1000 Ölçekli İznik Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliği için dilekçe veren Mehmet EREN ve Hiss.,D-60 nolu dilekçe sahibi Fikret ASLAN, D-206 D-224 no.lu dilekçe sahibi İnanç ŞAHİN, D-255 no.lu dilekçe sahibi Murat KAHRAMAN, D-261  no.lu dilekçe sahibi Ömer YAVUZ, D-259 nolu dilekçe sahibi Zekeriya KARAAĞAÇ’a ait dilekçelerin İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :38
Nisan  2018 ayı meclis toplantısının 3 Nisan Salı günü saat:15.00’da  yapılmasına  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Katip               Katip                                     Başkan
Öner ERİM       Necmettin ÇÖMEZ                Osman SARGIN

Toplantı Tarihi: 03.04.2018
Toplantı Dönemi : NİSAN
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı :  1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan :  Osman SARGIN

BULUNANLAR :Aza: SÜLEYMAN CANDAR RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER,  ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MÜCEHER EGEMEN, MUSTAFA ERSÖZ 

Karar Tarihi :03.04.2018

Karar Sayısı :39
Mart 2018 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri  okunarak, oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :40
5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince hazırlanan 2017 yılı  Faaliyet Raporu okunarak müzakere edildikten sonra  yapılan oylamada, CHP ve İYİ Parti gruplarının red oylarına karşılık  Ak Parti ve MHP gruplarının  kabul oylarıyla  oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :41
5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince l yıllık  görev süresi dolan   2 Belediye Encümen üyesi seçimi için yapılan gizli oylamada  12 oy  alan Yusuf BİÇER ve  10 oy alan   İsmail PENCİK  oyçokluğu  ile Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.

Karar Sayısı :42
Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1 yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, Öner ERİM, Ahmet YILDIRIM, Raşit ALPTEKİN, Meral DÖNMEZ ve Müceher EGEMEN’den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :43
Belediye Başkanlığı İmar  Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1 yıl süre ile  belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, YUSUF BİÇER, RAŞİT ALPTEKİN, SÜLEYMAN CANDAR, İSKENDER ŞEN, VAHDETTİN KARAMAN’ dan oluşturulmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :44
Belediye Başkanlığı Çevre Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile  belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, AHMET YILDIRIM, İSMAİL PENCİK, NECMETTİN ÇÖMEZ, İSMAİL UĞUR, MÜCEHER EGEMEN’ den  oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :45
Belediye Başkanlığı Kültür Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile  belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, ÖNER ERİM, MEHMET HIŞTIROĞLU, AHMET YILDIRIM, MERAL DÖNMEZ, MÜCEHER EGEMEN’ den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :46
Belediye Başkanlığı Turizm  Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile  belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun YUSUF BİÇER ,ÖNER ERİM, NECMETTİN ÇÖMEZ, DÜNDAR KOYUTÜRK, MÜCEHER EGEMEN’ den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :47
Belediye Başkanlığı Ulaşım  Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile  belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun AHMET YILDIRIM,  SÜLEYMAN CANDAR, MEHMET HIŞTIROĞLU, DÜNDAR KOYUTÜRK, MÜCEHER EGEMEN’den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :48
Belediye Başkanlığı İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile  belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun  SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, YUSUF BİÇER, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK,’ den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :49
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince oluşturulacak olan Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonunun üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin  1 yıl süre  ile  belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, RAŞİT ALPTEKİN, İSMAİL PENCİK, MEHMET HIŞTIROĞLU, MERAL DÖNMEZ,MÜCEHER EGEMEN’ den oluşturulmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :50
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince oluşturulacak olan Tarım,  Hayvancılık Ve Orman Komisyonunun üye sayısının 3 kişiden oluşturularak görev süresinin  1 yıl süre  ile  belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, YUSUF BİÇER, AHMET YILDIRIM, İSMAİL UĞUR’dan oluşturulmasına  oybirliği ile karar verilmiştir

Karar Sayısı :51
Fevzi ÖZDEMİR  05.06.2017 tarihli  talebi ile ilgili  Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  03.04.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :5
İlçemiz 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar planı için dilekçe veren 754 sayı no.lu İl Sağlık Müdürlüğü, D.326 no.lu dilekçe sahibi Ali DURMUŞ, D.353 no.lu dilekçe sahibi Cemal SAVAŞ, D.365 no.lu dilekçe sahibi Serpil DALDABAN, D.370 no.lu dilekçe sahibi Kemal SAVAŞ, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş İznik İşletme Şefliğinin 03.04.2018 tarih ve 15328 sayılı dilekçeleri, İznik Elbeyli 1/1000 Uygulama Revizyon İmar planı için dilekçe veren D.357 no.lu dilekçe sahibi Fatma GÜNDÜZ’e ait dilekçelerin,İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :53
Mayıs 2018 ayı meclis toplantısının 8 Mayıs 2018 Salı günü saat:15.00’da  yapılmasına  mevcudun  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :54
Önergede, İznik Atatürkçü Düşünce Derneğinin belediyemize vermiş oldukları dilekçeye istinaden,  İlçenin Beyler Mahallesi Hüseyin OKTAY Sokak Hüseyin OKTAY  Çarşısı  No:9/7 adresindeki lokaline  alkol ruhsatı verilmesi müracaatının  İçkili Yer Tespit Komisyonunca değerlendirilmesi  talep edilmiştir. Talebin  incelenmek üzere İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :55
İlçenin M.K.Paşa ve Selçuk Mahalleleri Merkezi Sahil kesiminde yer alan (Kıran dere ile Darka Tatil Köyü arası) “ III. Derece Doğal Sit Alanı” olarak tescilli bulunan alan Bursa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün 27.02.2018 tarih ve 23 sayılı kararı ile sit alanı dışına çıkarıldığından plan değişikliğinin yapılması için önergenin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :56
Murat KAHRAMAN’ın 29.03.2018 tarihli   talebi ile ilgili  Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  03.04.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :57
İlçenin Mecidiye Mahallesi 481 parselde kayıtlı 8950 m2  tarla vasfındaki taşınmazın  30 yıl süre ile kiralanması ve 30 yıl süreli daimi süreli müstakil hak niteliğinde  üst hakkı kurulması amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre Belediyemiz tarafından söz konusu  parselin 30 yıl süre ile kiralanması ve 30 yıl süreli daimi süreli müstakil hak niteliğinde  üst hakkı kurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :58
İznik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Çandarlı Hayrettin Paşa Türbesi restorasyon işinin yapılması ile ilgili olarak yüklenici firma olan USB Mimarlık İnş.Tur. San ve Dış Tic.Ltd.Şti ile davalı olunmuş ve bu işle ilgili dava dosyası Birlik Meclis Kararıyla İznik Belediyemize devredilmiş olduğundan, İznik Asliye Hukuk Mahkemesi’ nin 2013/228 Esas ve 2018/19 Karar sayılı ilamının Bakırköy 12. İcra Müdürlüğü2018/3641 Esas Sayılı dosyası ile İcraya konulmasının ardından, mahkeme ilamın konu ödemenin İstinaf sonucuna kadar İcra ve İflas kanununun 33.  Maddesi uyarınca ödenmemesi (Tehir-i İcra) amacıyla kanunen Teminat Mektubu sunulması gerektiğinden, ilgili icra müdürlüğü olan Bakırköy 12. İcra Müdürlüğü 2018/3641 esas sayılı dosyasına sunulmak üzere 230.000,00TL Kesin ve Süresiz Teminat Mektubu alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 Karar Sayısı :59
Bakırköy 12. İcra Müdürlüğünün 2018/3641 Esas Sayılı dosya borcunun Teminatı için Bakırköy 12. İcra Müdürlüğüne KESİN ve SÜRESİZ Teminat mektubu verilmek üzere İller Bankası A.Ş.den 230.000,00(İKİYÜZOTUZBİN) TL Gayri Nakdi Kredi kullanılmasına, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Osman SARGIN’ nın  yetkilendirilmesine oybirliği ile  karar verilmiştir.

Katip                Katip                               Başkan
Öner ERİM       Necmettin ÇÖMEZ           Osman SARGIN

Toplantı Tarihi:  08.05.2018
Toplantı Dönemi : MAYIS
Birleşim Sayısı: 1
Oturum Sayısı : 1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  Osman SARGIN

BULUNANLAR :Aza: SÜLEYMAN CANDAR RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER,  ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MÜCEHER EGEMEN,;
BULUNMAYANLAR: MUSTAFA ERSÖZ

Karar Tarihi :08.05.2018
Karar Sayısı :60

Nisan 2018 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri  okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :61
5393 Sayılı  Belediye Kanununun 64. maddesi gereğince 2017   yılı bütçesi  kesin hesabının  plan bütçe komisyonuna havalesine ve komisyon  raporunun  11 Mayıs 2018  Cuma  günü saat  15.30’da  yapılacak olan 2.birleşimde  görüşülmesine  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :62
Belediyemizde mevcut dolu kadrolarda derece değişikliğinin görüşülmesi neticesinde derece değişikliklerinin yapılması mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :63
İlçenin Beyler Mahallesi Hüseyin Oktay Sokak , Hüseyin Oktay Çarşısı 9/7 numaralı  yerde işletmesini Atatürkçü Düşünce Derneğinin yaptığı lokalin, içkili yer bölgesine alınmasını,  Belediye Meclis Üyeleri Dündar KOYUTÜR ve İskender ŞEN 03.04.2018 tarihli önerge ile talep etmiştir. Talep Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarih ve 54 sayılı kararı ile  İçkili Yer Bölgesi Tespiti  Komisyonuna havale edilmiştir. Talepleri İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonunca incelenerek;
Sözkonusu işyerinin , mahalle içinde kaldığı ve gençlere olumsuz örnek teşkil edeceği göz önünde bulundurularak, İçkili Yer Bölgesi Kapsamına alınmamasına Komisyon Başkanı Süleyman CANDAR,  Üye Raşit ALPTEKİN, Yusuf BİÇER, İsmail PENCİK’ in  bulunduğu  üye Dündar KOYUTÜRK’ ün bulunamadığı  toplantıda, toplantıda bulunan üyelerin kabul oyları  ile mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Belediye Meclisince yapılan müzakerede,  İçkili Yer Tespit Komisyonunca hazırlanan raporun  kabulüne CHP  üyelerinin red oyuna karşılık   AK Parti ve MHP üyelerinin  kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :64
Zabıta  Müdürlüğünün 07.05.2018 tarihli yazıları okundu. Gereği düşünüldü.
İlçenin M.K.Paşa Mahallesi Göl Sahil Caddesi No:100 numaralı adreste Antigonia Cafe Restoran İşletmecisi  Fatih KÜÇÜKÇAKIR’ın, iş yerinin  içkili yer bölgesi  kapsamına alınması için vermiş olduğu dilekçesi Belediye Meclisince  görüşülerek, talebin  incelenmek üzere İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :65
Zabıta  Müdürlüğünün 02.05.2018 tarihli yazıları okundu. Gereği düşünüldü. Belediye Zabıta Müdürlüğünün müzekkeresine istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan değerlendirmede, “……işletmecilerinin müktesep haklarının saklı kalmasına” ifadesinin “ işletmelerin müktesep haklarının saklı kalmasına” şeklinde değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :66
Zekeriya KARAAĞAÇ 02.03.2018 tarihli   dilekçesi,Belediyemiz İmar Komisyonunun 03.05.2018 tarihli toplantısında, İlçenin  Eşrefzade  Mahallesi 461 ada 1 parsel ve 462 ada 2  no.lu parselin bulunduğu yerde yapılan incelemede, parsel İznik 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar planı içinde olup 15.08.2014 tarihinde 197 ada 21 parselin imar uygulamasının yapılması sonucu oluşmuştur. Terk oranı %35 ‘ten fazla olduğu görülmüştür. Terk oranının %35’ten fazla olan imar uygulamalarında emsal artışı verildiği 25.10.2017 tarih ve 3253 sayılı onaylı İznik 1/1000 Surdışı Revizyon imar planı plan hükümlerinde bulunmaktadır. Bu plan hükmü bu plan için geçerli olduğundan, geçmişte yapılan imar uygulamaları içinde uygulanması halinde içinden çıkılamayacak  sorunlar ortaya çıkaracağı kanaatine varılmış olup, geçmişe dönük emsal artışı talebi mevcudun oybirliği ile reddedilmiştir. Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  08.05.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :67
Ali DURMUŞ’un 21.03.2018 tarihli dilekçesi,Belediyemiz İmar Komisyonunun 03.05.2018 tarihli toplantısında  İlçenin Eşrefzade  Mahallesi 62 ada 16 no.lu parselin bulunduğu yerde yapılan incelemede, parsel İznik 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar planında bir kısmının park alanında kalan diğer kısmının ise çevre yolu içinde kaldığı görülmüştür.Söz konusu parselin çevre yolunda kalan kısmının ilgili kurum tarafından kamulaştırılması yapıldıktan sonra parselin kalan kısmı değerlendirilecek olup, parselin bu haliyle konut alanına alınması talebi mevcudun oybirliği ile reddedilmiştir. Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür.
Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  08.05.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :68
Mehmet EREN ve Hiss.   Dilekçesi,    Belediyemiz İmar Komisyonunun 03.05.2018 tarihli toplantısında, İlçemiz M.K.Paşa Mahallesi 36 ada 26 no.lu parselin bulunduğu yerde yapılan incelemede, parselin İznik 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar planında bir kısmı park alanında kalan kısmı ise çevre yolu içinde kaldığı görülmüştür.Söz konusu parselin çevre yolunda kalan kısmının ilgili kurum tarafından kamulaştırılması yapıldıktan sonra parselin kalan kısmı değerlendirilecek olup, park alanından çıkarılması  talebi mevcudun oybirliği ile reddedilmiştir. Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  08.05.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :69
Candarlı mahallesi Muhtarının 05.03.2018 tarihli  dilekçesi,Belediyemiz İmar Komisyonunun 03.05.2018 tarihli toplantısında, İlçemiz Candarlı Mahallesi yerleşim yeri ile ilgili yapılan incelemede, sözkonusu alan Bursa 2020 1/100000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni planı içinde olup, 15.12.2010 tarihinde yerleşik alan tespiti yapıldığı ve yapılaşmaların “Plansız Alanlar Yönetmeliğine” göre yürütüldüğü görülmüştür.Söz konusu  yerleşik alan sınırlarının genişletilmesi için ilgili birçok kurumun uygun görüşlerinin alınması gerektiği, genişletilmesi istenen alanların tarım arazisi olduğu,tarım arazilerinin daraltılması 5403 sayılı toprak koruma kanununa göre mümkün olmadığı, 6360 sayılı Büyükşehir yasasına uyarınca bu tür yerler için İmar planı yapılması gerektiği kanaatine varıldığından,Candarlı mahallesinin yerleşik alan sınırının genişletilmesi talebi mevcudun oybirliği ile reddedilmiştir. Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür.
Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  08.05.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :70
Cemal SAVAŞ’ın 26.03.2018 tarihli  dilekçesi, Belediyemiz İmar Komisyonunun 03.05.2018 tarihli toplantısında, İlçemiz Selçuk Mahallesi 406 ada 1 no.lu parselin bulunduğu yerde yapılan incelemede, parsel İznik 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar planı içinde  E= 0.90 Yençok= 9.50 mt imar olduğu görülmüştür.İlgili parsel 05.04.2001 tarih ve 95 sayılı encümen kararı ile imar uygulaması sonucu oluşmuştur.Oluşan parsel yapılaşma şartlarına uymamaktadır.Parselin imar izni verilebilmesi için 18.madde uygulaması veya bitişiğindeki parsel ile tevhit edilerek yapılaşma izni olabileceğinden, yapılaşma izni  talebi mevcudun oybirliği ile reddedilmiştir. Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  08.05.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :71
Serpil DALDABAN’ın 27.03.2018 tarihli  dilekçesi,
Belediyemiz İmar Komisyonunun 03.05.2018 tarihli toplantısında, İlçemiz Selçuk Mahallesi 406 ada 1 no.lu parselin bulunduğu yerde yapılan incelemede, parsel İznik 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar planı içinde  E= 0.90 Yençok= 9.50 mt imar olduğu görülmüştür. İlgili parsel 05.04.2001 tarih ve 95 sayılı encümen kararı ile imar uygulaması sonucu oluşmuştur. Oluşan parsel yapılaşma şartlarına uymamaktadır.Parselin imar izni verilebilmesi için 18.madde uygulaması veya bitişiğindeki parsel ile tevhit edilerek yapılaşma izni olabileceğinden, yapılaşma izni  talebi mevcudun oybirliği ile reddedilmiştir. Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  08.05.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :72
Kemal SAVAŞ’ın 28.03.2018 tarihli  dilekçesi, Belediyemiz İmar Komisyonunun 03.05.2018 tarihli toplantısında, İlçemiz Selçuk Mahallesi 406 ada 1 no.lu parselin bulunduğu yerde yapılan incelemede, parsel İznik 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar planı içinde  E= 0.90 Yençok= 9.50 mt imar olduğu görülmüştür. İlgili parsel 05.04.2001 tarih ve 95 sayılı encümen kararı ile imar uygulaması sonucu oluşmuştur. Oluşan parsel yapılaşma şartlarına uymamaktadır.Parselin imar izni verilebilmesi için 18.madde uygulaması veya bitişiğindeki parsel ile tevhit edilerek yapılaşma izni olabileceğinden, yapılaşma izni  talebi mevcudun oybirliği ile reddedilmiştir. Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  08.05.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir

Karar Sayısı :73
Bursa Sağlık İl Müdürlüğünün 12.03.2018 tarihli  dilekçesi,
Belediyemiz İmar Komisyonunun 03.05.2018 tarihli toplantısında İlçemiz Selçuk Mahallesi 288 ada 3 no.lu parselin bulunduğu yerde yapılan incelemede, parsel İznik 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar planı içinde bir kısmı sağlık alanı bir kısmı Resmi Kurum alanında E= 1.00 Yençok= 4 kat  olduğu görülmüştür. Sağlık İl Müdürlüğü yazılarındaki 2018 yatırım programında yer alan Sağlıklı Hayat Merkezi ve iki istasyonlu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, parselde ayrılan Sağlık Tesisi Alanı  içinde yapılabileceği kanaatine varılmıştır. İlçemizde  Resmi kurum alanına ihtiyaç bulunduğu ve  tüm resmi kurumların bu alanda toplanıp hizmet vermesi planlandığından, parselin tamamının sağlık alanına alınması talebi mevcudun oybirliği ile reddedilmiştir. Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  08.05.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :74
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.03.2018 Tarihli müzekkeresi okundu. Gereği düşünüldü.
İlçemiz 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar planı için dilekçe veren D.437 no.lu dilekçe sahibi Fatma SAVAŞER, D.546 no.lu dilekçe sahibi Hasan AKÇAKAYA D.556 no.lu dilekçe sahibi Arif UYAR ve Hiss., Elbeyli 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı için  D.550 no.lu dilekçe sahibi Kadir DEMİRAY’a  ait  dilekçelerin,İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :75
Haziran 2018 ayı meclis toplantısının 05 Haziran 2018 Salı günü saat:19.00’da  yapılmasına  mevcudun  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :76
Belediye Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU, Necmettin ÇÖMEZ ve Ahmet YILDIRIM’ın    vermiş olduğu  07.05.2018 tarihli önerge  okundu. Gereği düşünüldü.
İlçemizin Elmalı Mahallesi 1719 sayılı parselde kayıtlı 4.900,00 m² tarla vasfındaki İznik Belediyesine ait taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) Maddesine göre Belediyemiz tarafından yukarıda parseli, yüzölçümü ve vasfı yazılı taşınmazın satışının yapılmasına, CHP  ve MHP  üyelerinin red oyuna karşılık   AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :77
Belediye Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU, Necmettin ÇÖMEZ ve Ahmet YILDIRIM’ın    vermiş olduğu  07.05.2018 tarihli önerge  okundu. Gereği düşünüldü.
İlçemizin Çiçekli Mahallesi 1657 sayılı parselde kayıtlı 1.300,00 m² tarla vasfındaki İznik Belediyesine ait taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e)  Maddesine göre Belediyemiz tarafından yukarıda parseli, yüzölçümü ve vasfı yazılı taşınmazın satışının yapılmasına, CHP  ve MHP  üyelerinin red oyuna karşılık   AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :78
Belediye Meclis Üyesi Süleyman CANDAR ve İskender  ŞEN’in  vermiş olduğu  08.05.2018 tarihli önerge  okundu. Gereği düşünüldü.
Fatma GÜNDÜZ’ ün 22.03.2018 tarihli  dilekçesi,Belediyemiz İmar Komisyonunun 03.05.2018 tarihli toplantısında, İlçemiz Elbeyli Mahallesinde İmar Planı revizyon çalışmaları yapılacağından,  talebin Elbeyli Mahallesi İmar planı revizyonunda görüşülmesine   mevcudun oybirliği ile  karar verilmiştir..Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür.
Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  08.05.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Tarihi : 11.05.2018
Toplantı Dönemi : MAYIS
Birleşim Sayısı : 2
Oturum Sayısı:   1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza: RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER,  ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MÜCEHER EGEMEN,  MUSTAFA ERSÖZ
BULUNMAYAN: SÜLEYMAN CANDAR

Karar Tarihi :11.05.2018
Karar Sayısı :79
İznik Belediyesi  2017 Mali  Yılı  bütçesi Kesin Hesabının yapılan müzakeresi neticesinde ;
2017 Yılı  Gider Bütçesi 33.000.000,00TL bütçe ödeneği olarak tahmin edilmiş ve  %99 lik bir gerçekleşme  oranı ile 32.708.647,49.TL  olarak gerçekleştiği tespit edilmiş olup, yapılan oylamada  mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

2017 yılı içersinde ödeneği yetmeyecek olan harcama kalemlerine 7.812.810,37.TL ödenek eklemesi yapılmış ve yine kullanılmayan veya fazla ödeneği olan ilgili tertiplerden 7.812.810,37.TL düşme yapılmıştır.
2017 yılı Gelir Bütçesi 28.500.000,00TL,bütçe ödeneği olarak tahmin edilmiş ve %92 lik bir gerçekleşme  oranı ile 26.159.458,83TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında Toplam 26.200.412,96 TL tahsilat yapılmış, ancak 40.954,13TL si Red ve İade olarak düşüldüğünden 2017 yılı net tahsilat 26.159.458,83TL olmuştur. Gelir kesin hesabın gerçekleşme oranı yılbaşındaki bütçe tutarına göre % 92 oranında gerçekleştiği  tespit edilmiş olup, yapılan oylamada  mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Katip                                           Katip                                      Başkan
Öner ERİM                                Necmettin ÇÖMEZ                Osman SARGIN

 

 

Toplantı Tarihi : 05.06.2018
Toplantı Dönemi :HAZİRAN
Birleşim Sayısı :1
Oturum Sayısı: 1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  Osman SARGIN

BULUNANLAR :Aza: SÜLEYMAN CANDAR NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER,  ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MÜCEHER EGEMEN, MUSTAFA ERSÖZ
BULUNMAYANLAR: RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU

Karar Tarihi :05.06.2018

Karar Sayısı :80
Mayıs 2018 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :81
Belediyemizde mevcut boş kadrolarda derece değişikliğinin görüşülmesi neticesinde derece değişikliklerinin yapılması mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :82
Mülkiyeti İznik Belediyesine ait  İlçemiz Selçuk  Mahallesi 362 ada 27 parselde kayıtlı 5.143,40 m² arsa vasfındaki taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre Belediyemiz tarafından 10 yıl süre ile kiraya verilmesi hususu,  Belediye meclisince yapılan müzakere sonucunda  gündemden çekilmesine  mevcudun oybirliği  ile karar verildi.

Karar Sayısı :83
Hasan AKÇAKAYA ’ın 02.05.2018 tarihli  dilekçesinde, Selçuk  Mahallesi  174 ada 90 no.lu parsel 1/1000 Ölçekli İznik Surdışı İmar Planı Revizyonu içinde konut alanında kaldığı ve imar durumunun “Otel Alanı “ olarak plan tadilatı yapılmasını talep etmiştir.

Belediyemiz İmar Komisyonunun 25.05.2018 tarihli toplantısında söz konusu talebin reddine   mevcudun oybirliği ile  karar verilmiştir. Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun Meclis üyesi Süleyman CANDAR’ ın  sözlü önerisi ile konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar  komisyonuna geri çekilmesi yönündeki teklifinin kabulüne  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :84
Fatma SAVAŞER’ in 10.04.2018 tarihli  dilekçesinde, Selçuk  Mahallesi  174 ada 52 ve 53 no.lu parseller 1/1000 Ölçekli İznik Surdışı İmar Planı Revizyonu içinde tamamen yolda kaldığı bu yüzden parsellerden geçen yolun daraltılmasını veya kaldırılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir.
Belediyemiz İmar Komisyonunun 25.05.2018 tarihli toplantısında söz konusu    talebin reddine   mevcudun oybirliği ile  karar verilmiştir. Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun Meclis üyesi Süleyman CANDAR’ ın  sözlü önerisi ile konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar  komisyonuna geri çekilmesi yönündeki teklifinin kabulüne  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :85
Kadir DEMİRAY ’ ın 04.05.2018 tarihli  dilekçesinde, Elbeyli  Mahallesi  1899 no.lu parsel 1/1000 Ölçekli Elbeyli İmar Planı içinde olup, 1899 nolu parselin tamamı yola ve parka gittiğinden mağdur olduğu, park ve yolun kaldırılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir.

Belediyemiz İmar Komisyonunun 03.05.2018 tarihli toplantısında söz konusu talebin Elbeyli Mahallesi İmar planı revizyonunda görüşülmesi   mevcudun oybirliği ile  karar verilmiştir.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  05.06.2018 günlü  toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :86
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.03.2018 Tarihli müzekkeresi okundu. Gereği düşünüldü.

İlçemiz 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar planı için dilekçe veren D.578 no.lu dilekçe sahibi Selahattin GÖKBULUT, D.580 no.lu dilekçe sahibi Hasan GÜNEŞ, D.633 no.lu dilekçe sahibi İsmail AKBAŞ, a ait  dilekçelerin,İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :87
Temmuz 2018 ayı meclis toplantısının 03 Temmuz 2018 Salı günü saat:16.00’da  yapılmasına  mevcudun  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :88
Belediye Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU ve Süleyman CANDAR’ın  vermiş olduğu  05.06.2018 tarihli önerge  okundu. Gereği düşünüldü.

Bursa Türk Tofaş Fabrikalarının 50.yılında yapmak istedikleri Basketbol sahasının ekli krokide gösterilen yere yapılmasına ve yapılacak tesise “İznik Belediyesi Tofaş Basketbol Sahası”isminin verilmesine Belediye meclisince yapılan müzakerede mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :89
Belediye Meclis Üyesi Mehmet HIŞTIROĞLU ve Ahmet YILDIRIM’ın  vermiş olduğu  05.06.2018 tarihli önerge  okundu. Gereği düşünüldü.

İlçenin  Çamdibi Mahallesi 884 parselde bulunan Sağlık Evi ve  Müşküle Mahallesi 2750 parselde bulunan Sağlık Evlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75.Maddesinin (d) bendine istinaden bedelsiz tahsisi istenmekte olup, amacı doğrultusunda kullanılmak üzere İznik Belediyesi tarafından Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebinin  Plan Bütçe  Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Katip                                                  Katip                                       Başkan

Öner ERİM                                 Necmettin ÇÖMEZ                            Osman SARGIN

Toplantı Tarihi : 03.07.2018
Toplantı Dönemi : TEMMUZ
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı :  1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza: SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER,  ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MÜCEHER EGEMEN, MUSTAFA ERSÖZ

Karar Tarihi :03.07.2018
Karar Sayısı :90
Haziran 2018 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri  okunarak, oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :91
Plan ve Bütçe  Komisyonca hazırlanan  rapor okunarak gereği düşünüldü. İlçenin  Çamdibi Mahallesi 884 parselde bulunan Sağlık Evi ve  Müşküle Mahallesi 2750 parselde bulunan Sağlık evlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75.Maddesinin (d) bendine istinaden bedelsiz tahsisi istenmekte olup, amacı doğrultusunda kullanılmak üzere İznik Belediyesi tarafından Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne 20 yıl süreyle bedelsiz tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; Plan Ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir

Karar Sayısı :92
Belediyemiz İmar Komisyonunun 28.05.2018 tarihli toplantısında, İlçenin Yeşilcami Mahallesinde İtfaiyenin bulunduğu sokak itfaiye sokak ismiyle kullanılmakta olup, aynı sokakta Hicaziye GÖKBULUT camiinin inşaatının tamamlanmak üzeredir. Selahattin GÖKBULUT ve eşi hayırsever vatandaşlar olup, ilçemizde birçok hayır işlerinde bulundukları tespit edilmiştir. 5393 sayılı Belediye kanunun 18.maddesinin (n) bendi gereği İlçemiz Yeşilcami Mahallesi İtfaiye sokağının isminin Hicaziye GÖKBULUT Sokak olarak değiştirilmesine  mevcudun oybirliği ile  karar verilmiştir. Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar  Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir

Karar Sayısı :93
02.01.2018 Tarih ve 3 sayılı meclis kararı ile, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin   2018 yılı l aylık tatil döneminin Ağustos ayı olarak belirlenmesine karar verilmişti. Ancak  Ağustos ayında görüşülmesi gereken konularımız olduğundan, Ağustos   2018 ayı meclis toplantısının 07 Ağustos 2018 Salı   günü saat:16.00’da  yapılmasına   oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :94
İşletmesi Belediyemize ait Boyalıca Mahallesi pazaryeri içerisinde bulunan kantarın tartım ücreti 09.10.2017 tarih 129 sayılı  meclis kararında 6,00TL olarak belirlenmişti.  Söz konusu kantarın tartım ücreti yeniden değerlendirilerek,  3,00TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :95
Mülkiyeti İznik Belediyesine ait  İlçemiz Selçuk  Mahallesi 362 ada 27 parselde kayıtlı 5.143,40 m² arsa vasfındaki taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre,Belediyemiz tarafından  Selçuk  Mahallesi 362 ada 27 nolu parselde kayıtlı 5.143,40 m² arsa vasfındaki taşınmazın satışının yapılmasına, çekimser,  7 red oya karşılık,   7 kabul oylarıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi “… oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.” hükmü gereğince    oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :96
Önümüzdeki  günlerde yeni Balık Pazarının faaliyete geçecek olması, mevcut Balık Pazarının da yeni yerine taşınacak olması nedeniyle, ilçemizin en büyük sorunu haline gelen otopark ihtiyacını bir nebze hafifletmek amacıyla mevcut Balık Pazarının yıkılıp, Otopark yapılarak, vatandaşların hizmetine sunulması hususunda yapılan müzakere neticesinde, CHP,MHP ve İYİ  Parti Meclis Üyelerinin red oyuna karşılık AK Parti Meclis Üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :97
Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşliğin şehirlerimiz arasında da sürdürülmesi amacıyla İznik Belediyesi ile  İran’ın Lalecin Belediyesinin  kardeş şehir olmasına ve şehirlerimiz arasında çok yönlü dostluk ilişkilerinin başlatılmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.

Katip                          Katip                                 Başkan
Öner ERİM                 Necmettin ÇÖMEZ            Osman SARGIN

Toplantı Tarihi : 07.08.2018
Toplantı Dönemi : AĞUSTOS
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı :  1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza:RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER,  ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK, İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, ,VAHDETTİN KARAMAN, MÜCEHER EGEMEN, MUSTAFA ERSÖZ
BULUNMAYANLAR: SÜLEYMAN CANDAR, MERAL DÖNMEZ

Karar Tarihi :07.08.2018

Karar Sayısı :98

Temmuz  2018 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri  okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :99

İlçemizde yeni imara açılan   Selçuk Mahallesi  Erdoğan SAVAŞ  Caddesinin güneyinde bulunan,  isimsiz sokağa Tahsin USTA sokak ismi verilmesine ve 5393  Sayılı Belediye Kanununun 81. maddesini gereğince  bu kararın mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :100

Eylül 2018 ayı meclis toplantısının 04 Eylül 2018 Salı günü saat:15.00’da  yapılmasına  mevcudun  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :101

İznik Kaymakamlığı, İznik İlçesi  İçkili Yerler Tespit Komisyonunun 15.05.2000 tarihli kararı ile  İçkili Yer Bölgesi  kapsamına alınan GÖL SAHİL YOLU:  Sağ taraf; Çamlık Restaurant’ın bulunduğu yerin yanındaki surdan başlayarak 38’ nolu  yerde bulunan Balıkçı Restaurant’ a kadar  olan bölgenin Belediye Meclisince İçkili Yer Bölgesi kapsamından çıkartılması, Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarih ve 136 sayılı  ve 08.05.2018 tarih ve 65 sayılı kararların iptal edilmesi talebi AK  PARTİ ve MHP  meclis üyelerinin kabul, İsmail UĞUR’ un çekimser, Dündar KOYUTÜRK ve İskender ŞEN’ in red oylarıyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 Katip                          Katip                                Başkan
Öner ERİM             Necmettin ÇÖMEZ            Osman SARGIN

Toplantı Tarihi : 04.09.2018
Toplantı Dönemi : EYLÜL
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı :  1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  Osman SARGIN

BULUNANLAR :Aza:SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM,   ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK, İSKENDER ŞEN, MERAL DÖNMEZ, İSMAİL UĞUR,  MÜCEHER EGEMEN, MUSTAFA ERSÖZ

BULUNMAYANLAR: YUSUF BİÇER, VAHDETTİN KARAMAN

Karar Tarihi: 04.09.2018

Karar  Sayısı: 102

Ağustos 2018 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar  Sayısı: 103

Belediyemizde mevcut dolu kadrolarda derece değişikliğinin görüşülmesi neticesinde derece değişikliklerinin yapılması mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

 Karar Sayısı: 104

İlçemiz Selçuk Mahallesi 294 ada 5 parsel nolu taşınmaz üzerine yapılan İznik Belediye Başkanlığı Ülker Aktar Huzurevinin yapımının tamamlandığı, söz konusu huzurevinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devrinin yapılması için Belediye Meclisince karar alınması talep edilmektedir.

Belediye Meclisince yapılan müzakerede, yapımı tamamlanan İznik Belediye Başkanlığı Ülker Aktar Huzurevinin yukarıda bahsedilen protokolün 7. maddesinin 1. ve 2. fıkralarda belirtilen hükümlere bağlı kalınmak şartı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devredilmesine, bu işlerin yürütülmesi ile ilgili protokol ve evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Osman SARGIN’a yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı: 105

İlçemiz 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar planı için  dilekçe veren D.939 no.lu dilekçe sahibi Fehim ÖMÜR ,D.1006 nolu dilekçe sahibi Recep ÖZDEMİREL, D.1030 nolu dilekçe sahibi Fatih ARIN’a ait dilekçelerin İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı: 106

Ekim 2018 ayı meclis toplantısının 02 Ekim 2018 Salı günü saat:15.00’da  yapılmasına  mevcudun  oybirliği ile karar verilmiştir.


Karar Sayısı: 107

Miraç ÇAKIR, 03.09.2018 tarihli dilekçesinde, İlçenin Boyalıca Mahallesi Karamürsel Sokak No:72 adresinde bulunan yerde  içkili et mangal ve ocakbaşı hizmeti vermek istediğini ve işyerinde   açıkta içki servisi yapabilmesi için  söz konusu  yerin içkili  yer bölgesi kapsamına  alınmasını talep etmiştir.

Talebin  incelenmek üzere İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonuna havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Katip                       Katip                           Başkan

Öner ERİM              Necmettin ÇÖMEZ       Osman SARGIN

 

Toplantı Tarihi : 02.10.2018
Toplantı Dönemi : EKİM
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı :  1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza: SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER,  ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MÜCEHER EGEMEN, MUSTAFA ERSÖZ 

Karar Tarihi: 02.10.2018

Karar Sayısı: 108

Eylül 2018 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak  oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı: 109

2019 Mali yılı ve izleyen iki yılın  Bütçe Tasarısı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. maddeleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan  2019 Mali Yılı ve izleyen iki yılın Belediye Bütçe gider teklifleri bütçesi ve Belediye gelir bütçesi kararnamelerinin  Plan Ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve  Komisyon raporunun 09 Ekim 2018 Salı  günü  saat 16:00’da yapılacak olan Ekim 2018 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine   oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı: 110

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (f) bendi ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre   Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2019 Yılı Hizmet Mukabili Ücret Tarifelerinin Plan Ve Bütçe Komisyonuna havalesine Komisyon raporunun  09 Ekim 2018 Salı  günü  saat 16:00’da yapılacak olan Ekim 2018 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine   oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı: 111

Belediyemiz Meclisince kabul edilen 2018 Mali yılı bütçesinde Zabıta Müdürlüğünün  bütçe fazlası olarak gözüken hizmet alımları ödeneğinden  Özel Kalem Müdürlüğü, Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Fen İşleri  Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü  bütçelerindeki  ödenek kalemlerine  aktarılmasının Plan Ve Bütçe Komisyonuna havalesine Komisyon raporunun  09 Ekim 2018 Salı  günü  saat 16:00’da yapılacak olan Ekim 2018 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine   oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı: 112

Miraç ÇAKIR’ın, 03.09.2018 tarihli dilekçesi 04.09.2018 tarih 107 sayılı meclis kararı ile İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonuna havale edilmiş olup, komisyonca yapılan incelemede resmi kurumlarla yapılan yazışmalar tamamlanmadığından talebin belediye meclisine havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Belediye meclisince, talebin  incelenmek üzere tekrar İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı: 113

Fehim ÖMÜR 06.08.2018 tarihli dilekçesi,  Belediyemiz İmar Komisyonunun 26.08.2018 tarihli toplantısında iade  talebi oybirliği ile red edilmiş olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasının uygun olduğuna ve  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisine onaylanmak üzere  gönderilmesine  İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen kabulüne, Belediye Meclisi’nin  02.10.2018 günlü  toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı: 114

Recep GÖKÇE’nin 27.08.2018 tarihli  dilekçesi, Belediyemiz İmar Komisyonunun 26.08.2018 tarihli toplantısında talep oybirliği ile red edilmiş olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasının uygun olduğuna ve  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisine onaylanmak üzere  gönderilmesine  İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen kabulüne, Belediye Meclisi’nin  02.10.2018 günlü  toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı: 115

Fatih ARIN’nın D.1030 sayılı  dilekçesi, Belediyemiz İmar Komisyonunun 26.08.2018 tarihli toplantısında talep oybirliği ile red edilmiş olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasının uygun olduğuna ve  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisine onaylanmak üzere  gönderilmesine  İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen kabulüne, Belediye Meclisi’nin  02.10.2018 günlü  toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı: 116

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.10.2018 Tarihli müzekkeresi okundu. Gereği düşünüldü.

İlçenin Selçuk Mahallesi 173 ada 108 nolu parselde Özel Eğitim Tesisi Alanı yapılması amacıyla hazırlanan  Surdışı Yerleşim Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin İmar Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı: 117

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.10.2018 Tarihli müzekkeresi okundu. Gereği düşünüldü. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.04.2018 tarih ve 1090 sayılı kararı  ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İznik Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarihli Plan tadilatlarına ilişkin Meclis kararları Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonca incelenmesi sonucunda 06.03.2018 tarih ve 30 sayılı kararı 1/1000 Uygulama İmar Planı Hükümleri ve Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Yönetmeliğine aykırı olması sebebiyle Belediyemize iade edilmiştir. Sözkonusu plan tadilatı kararının  tekrar görüşülmesi için İmar Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

 Karar Sayısı: 118

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.10.2018 Tarihli müzekkeresi okundu. Gereği düşünüldü. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.04.2018 tarih ve 1092 sayılı kararları  ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İznik Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarihli Plan tadilatlarına ilişkin Meclis kararları Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonca incelenmesi sonucunda 06.03.2018 tarih  ve 35 sayılı kararları 1/1000 Uygulama İmar Planı Hükümleri ve Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Yönetmeliğine aykırı olması sebebiyle Belediyemize iade edilmiştir. Sözkonusu plan tadilatı kararının  tekrar görüşülmesi için İmar Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı: 119
Kasım  2018 ayı meclis toplantısının 06 Kasım  2018 Salı günü saat:15.00’da  yapılmasına  mevcudun  oybirliği ile karar verilmiştir.

 Karar Sayısı: 120

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 26.09.2018  tarihli  dilekçesi, İlçemiz Yeşilcami Mahallesi, 89 adada sehven parsel numaralarının yazılmadığından sehven yapılan hatanın düzeltilmesi ve plan tadilatının yapılması,

Belediyemiz İmar Komisyonunun 26.09.2018 tarihli toplantısında   İlçemiz Yeşilcami Mahallesi 89 ada 83-84-126-127-128-129-130-131 parsellerin bulunduğu alanda yapılan incelemede, Yürürlükte bulunan planda adanın B3   yapılaşma şartlarında olduğu yola terk, ihdas ve çekme mesafelerinin bulunduğu gözükmektedir.Söz konusu alanda bir önceki plana göre imar uygulamasının yapıldığı tespit edilmiştir.Yeni Revizyon İmar planında sehven yapılan yola terk ve ihdasın düzeltilerek yol hattının parsel sınırlarına çekilmesi ve 5mt çekme mesafelerinin kaldırılmasının uygun olduğundan  talebin kabulüne, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasının uygun olduğuna ve  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisine onaylanmak üzere  gönderilmesine  İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen kabulüne, Belediye Meclisi’nin  02.10.2018 günlü  toplantısında  oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Tarihi  : 09.10.2018
Toplantı Dönemi : EKİM
Birleşim Sayısı : 2
Oturum Sayısı :  1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  Osman SARGIN

BULUNANLAR :Aza: SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER,  ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MÜCEHER EGEMEN, MUSTAFA ERSÖZ

Karar Sayısı: 121
2019 Yılı İznik Belediyesi Bütçesi

a–   Bütçe Kararnameleri madde madde okunarak  oybirliği   ile ,
b-Yılı Gider bütçesini kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının l. Düzeyi, birim bazında kurumsal kodlama yapılmayan kurumlarda ise fonksiyonel sınıflandırmaların l. Düzeyi ,  oybirliği   ile ,
c– Yılı Gelir bütçesini ekonomik sınıflandırmanın l. Düzeyi , oybirliği   ile
d) 2019 Yılı Hazırlık Bütçesi Finansman Programı üzerinde oylamaya sunulmuş olup,   oybirliği ile ,
Olmak üzere 2019 yılı İznik Belediyesi bütçesi 31.500.000,00TL,  olarak kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :122

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (f) bendi ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre   Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2019 Yılı Hizmet Mukabili Ücret Tarifeleri ile ilgili Plan Ve Bütçe Komisyonu raporunun Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde,  Plan Ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne ve  vergi, ücret, harç tarifelerinin ekli listede görüldüğü şekilde 2019 Yılında uygulanmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.

 Karar Sayısı :123

2018 Mali yılı içersinde, Ekli Listede bulunan Müdürlüklerin ekonomik kodlardaki ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından, yine ekli listedeki Müdürlüklerin Ekonomik kodlardaki ödeneklerin artacağı  tahmin edildiğinden ekli listedeki müdürlüklerin bütçelerinden ödenek aktarılması ihtiyacı duyulmuştur.
Bundan dolayı Ekli Listedeki Müdürlüklere gerekli olan ödenek tutarlarının aktarılmasının yapılmasına  mevcudun  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :124

 Ahmet YILDIRIM ve Hiss. ait  plan değişikliği dosyasında, Selçuk  Mahallesi  173 ada 108 no.lu parsel 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar Planına göre Konut Alanında kaldığı , Konut alanından çıkarılıp Özel Eğitim  alanına alınmasını    talep etmiştir.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen kabulüne,  CHP grubunun red oyuna karşılık Ak Parti, MHP ve İYİ Parti gruplarının kabul oylarıyla  oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 Karar Sayısı :125

 İlçemiz Yeşilcami  Mahallesi , 98 ada 88  numaralı parselin bulunduğu yerde parselde plan değişikliği talebi,

İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :126

 İlçemiz MKPaşa  Mahallesi , 37 ada 100  numaralı parselin bulunduğu yerde parselde plan değişikliği talebi

İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verilmiştir.

Katip                            Katip                                           Başkan

Öner ERİM               Necmettin ÇÖMEZ                   Osman SARGIN

 

 

 

Toplantı Tarihi : 06.11.2018
Toplantı Dönemi : KASIM
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı :  1

Belediye Meclisini  Teşkil Eden Zevat
Başkan  Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza: SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER,  ÖNER ERİM, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MÜCEHER EGEMEN, MUSTAFA ERSÖZ
BULUNMAYANLAR: İSMAİL PENCİK, İSMAİL UĞUR

 Karar Tarihi: 06.11.2018
Karar Sayısı: 127

Ekim 2018 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak  mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı: 128

Belediyemize ait  Yeşil Cami Mahallesi 96 ada 13 parsel sayılı ve 12.707,00 m² yüzölçümlü taşınmazın, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen mezarlık hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve mülkiyet karmaşası oluşturmaması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendi uyarınca  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına bedelsiz devri istenmektedir. İznik Belediyesine ait söz konusu taşınmazın bedelsiz devrinin yapılması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine istinaden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına bedelsiz devrine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı: 129

İlçenin  Hacıosman  Mahallesine bağlı  Sarısu  ve Kırkharman  sokak sakinleri Belediyemize vermiş oldukları dilekçede,  Hacıosman Mahallesinin Sarısu ve Kırkharman  sokaklarından oluştuğunu  bölgeler arasında 10km  kadar mesafe olduğunu bu sebeple  sokakların belediye hizmetlerinden faydalanmada sıkıntı çekildiğini  ve benzeri sebeplerden dolayı  Sarısu ve Kırkharman’ın bir mahalle olmak üzere Hacıosman Mahallesinden ayrılmasını  talep etmişlerdir.

Talep , Belediye Meclisince müzakere edilerek, İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı: 130

Aralık  2018 ayı meclis toplantısının 04 Aralık  2018 Salı günü saat:15.00’da  yapılmasına  mevcudun  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı: 131

2018 Mali yılı içersinde, Ekli Listede bulunan Müdürlüklerin ekonomik kodlardaki ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından, yine ekli listedeki Müdürlüğün Ekonomik kodundaki ödeneğinin artacağı  tahmin edildiğinden ekli listedeki müdürlüklere ödenek aktarılması ihtiyacı duyulmuştur.

Bundan dolayı ekli listedeki  ekli listedeki Müdürlüklere gerekli olan ödenek tutarlarının aktarılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Katip                          Katip                                           Başkan

Öner ERİM            Necmettin ÇÖMEZ                         Osman SARGIN

Toplantı Tarihi : 04.12.2018
Toplantı Dönemi : ARALIK
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı :  1

Belediye Meclisini  Teşkil Eden Zevat
Başkan  Osman SARGIN

BULUNANLAR :Aza: SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER,  ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MÜCEHER EGEMEN, MUSTAFA ERSÖZ

Karar Tarihi: 04.12.2018
Karar Sayısı: 132

Kasım  2018 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak  oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 133

Belediyemiz  2019 Mali Yılı “Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi” ile ilgili Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde,  Evsel Katı Atık Toplama  Hizmetlerini karşılayabilecek  tam maliyet esaslı tarife hazırlanarak, Katı Atık Toplama Bedeli; Konut Ve Benzeri  yerler için abone başına 14,00 TL. Ticari işyerleri için abone başına 20,00TL. olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı: 134

Dikçal Geri Dönüşüm- Serdar DİKÇAL’ın İlçenin Yeşilcami Mahallesi Martı Sokak No:16  (29L-II-b, 330 ada, 3 parsel) adresinde  “Tehlikesiz Atık Toplama-Ayrıştırma” faaliyetinin  adı geçen adreste yapılmasının uygun olduğuna dair görüş yazısı talebinin  Belediye Meclisince müzakere edilerek, Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı: 135

İlçemiz Yeşilcami  Mahallesi , 110 ada 35-36………58-73-74-80-83-103 parsellerin yanlış yazıldığından  sehven yapılan hatanın düzeltilerek plan tadilatının yapılması talebi

İmar Komisyonunca görüşülerek, hazırlanan raporun aynen kabulüne, Belediye Meclisi’nin  04.12.2018 günlü  toplantısında  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı: 136

İlçemiz Selçuk Mahallesi , 339-340-341-342 ve 243 adada Plan revizyonunda   sehven yapılan hatanın düzeltilmesi talebi, İmar Komisyonunca görüşülerek, hazırlanan raporun aynen kabulüne, Belediye Meclisi’nin  04.12.2018 günlü  toplantısında  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı: 137

Ocak  2019 ayı meclis toplantısının 03 Ocak 2019 Perşembe günü saat:15.00’da  yapılmasına   oybirliği ile karar verilmiştir.

 Karar Sayısı: 138

İznik Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 29.11.2018 tarih ve E.22922054 sayılı yazıları ile İlçemiz Selçuk Mahallesi 290 ada 4 parsel nolu taşınmaza ait İmar planı değişikliği talebinin  imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı: 139

Selçuk  Mahallesi  174 ada 52 ve 53 no.lu parsellerin 1/1000 Ölçekli İznik Surdışı İmar Planı Revizyonu içinde tamamen yolda kaldığı bu yüzden parsellerden geçen yolun daraltılmasını veya kaldırılarak mağduriyetinin giderilmesi, İmar Komisyonunca görüşülerek, hazırlanan raporun aynen kabulüne, Belediye Meclisi’nin  04.12.2018 günlü  toplantısında  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı: 140

Sarısu ve Kırkharman Sokak sakinlerince verilen D.1159 sayılı imzalı  dilekçesinde, Hacıosman  Mahallesinin Sarısu ve Kırkharman Sokakları bulunduğu bölgeler arasında 10 km mesafe bulunduğu, uzaklık nedeniyle merkez Hacıosman mahallesinden sosyal hizmetlerden faydalanma, haberleşme, sosyal ve ekonomik etkileşimlerin adil olarak dağıtılması teknik olarak mümkün olmadığından, Sarısu ve Kırkharman sokaklarının bir mahalle olmak üzere Hacıosman mahallesinden ayrılmak istediklerini     talep etmişlerdir.Talep  imar komisyonunca incelenmiş olup, Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  04.12.2018 günlü  toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir.

 Katip                               Katip                               Başkan

Öner ERİM               Necmettin ÇÖMEZ              Osman SARGIN